Minilex - Lakipuhelin

Saako viranomainen luovuttaa henkilötietoja?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Viranomainen voi antaa tietyissä tapauksissa henkilörekisteristään tietoja. Edellytyksenä on aina, että luovuttamista ei ole kielletty laissa. Viranomaisen henkilörekisteristä saa siis antaa henkilötietoja sisältävän kopion tai tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa, jollei laissa ole toisin erikseen säädetty, jos luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia henkilötietoja.

Henkilötietoja saa kuitenkin luovuttaa suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten vain, jos niin erikseen säädetään tai jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa. Tällaisiin tarkoituksiin luovuttaminen on kuitenkin rajoitettua. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös rekisteröidyn suostumuksella. Rekisteröity on siis se henkilö, jota henkilötieto koskee. Rekisteröidyn antaman suostumuksen, jolla hän hyväksyy henkilötietojen käsittelyn, pitää olla vapaaehtoinen ja nimenomainen eli yksilöity. Samoin rekisteröidyn tulee antaa suostumuksensa tietoisesti.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa