Minilex - Lakipuhelin

Sähköinen asiointi viranomaisessa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Sähköinen asiointi tarkoittaa hallintoasian, tuomioistuinasian, syyteasian ja ulosottoasian sähköistä vireillepanoa, käsittelyä ja päätöksen tiedoksiantoa, jollei muualla laissa toisin säädetä. Sähköistä asiointia sovelletaan soveltuvin osin myös muussa viranomaistoiminnassa. Sähköisen asioinnin tarkoituksena on lisätä asioinnin sujuvuutta ja joutuisuutta samoin kuin tietoturvallisuutta hallinnossa, tuomioistuimissa ja muissa lainkäyttöelimissä sekä ulosotossa edistämällä sähköisten tiedonsiirtomenetelmien käyttöä. Tällaisia sähköisiä tiedonsiirtomenetelmiä ovat esimerkiksi sähköiset lomakkeet ja sähköposti. Tiedonsiirtomenetelmä voi olla myös sähköinen tietojärjestelmä, johon on myönnetty käyttöoikeus. Joskus sähköisiin tietojärjestelmiin voidaan myöntää kiinteitä teknisiä yhteyksiä. Myös muunlaiset menetelmät voivat olla sähköisiä tiedonsiirtomenetelmiä edellyttäen, että niissä tieto välittyy langatonta siirtotietä tai kaapelia pitkin. Puhelu ei kuitenkaan ole sähköinen tiedonsiirtomenetelmä.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »