Minilex - Lakipuhelin

Säätiön valvonta patentti- ja rekisterihallituksen toimesta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Säätiöltä puuttuu toiminnan asianmukaisuutta aktiivisesti valvova omistajataho. Tämän säätiön erityispiirteen johdosta laissa säädetään Patentti- ja rekisterihallituksen velvollisuudesta valvoa, että säätiön hallintoa hoidetaan lain ja säätiön sääntöjen mukaisesti.

Säätiön perustamisvaiheen kontrollin ohella säätiöihin kohdistuu jatkuvaa vuosittaista valvontaa, joka perustuu suurilta osin säätiön taloudellista toimintaa kuvaavaan informatioon. Säätiölain mukaan säätiön tulee toimittaa patentti- ja rekisterihallitukselle oikeiksi todistetut jäljennökset säätiön tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, säätiön tase-erittelyistä sekä säätiön toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista. Kyseiset tulee toimittaa kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Säätiön on tarvittaessa annettava patentti- ja rekisterihallitukselle toiminnastaan myös muita valvontaa varten tarvittavia selvityksiä.

Patentti- ja rekisterihallituksella on oikeus, mikäli tähän on syytä, toimittaa säätiön tilien ja hallinnon tarkastus, sekä myös muulla tavalla tarkastaa säätiön toimintaa. Säätiön tilintarkastaja on patentti- ja rekisterihallituksen pyynnöstä velvollinen antamaan patentti- ja rekisterihallitukselle tietoja sellaisista säätiön asioista, jotka hän on saanut tietoonsa tehtäväänsä suorittaessaan.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa