Minilex - Lakipuhelin

Säätiön tilinpäätös ja tilintarkastus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kirjanpitolaki tilinpäätöstä sääntelevänä yleislakina koskee myös säätiön tilinpäätöstä. Kirjanpitolain lisäksi säätiön tilinpäätökseen liittyen säädetään säätiölaissa, että säätiön toimintakertomuksesta tulee pääpiirteittäin käydä ilmi, millä tavoin säätiö on toiminut tarkoituksensa toteuttamiseksi tilikauden aikana.

Säätiöllä on oltava sen tilien ja hallinnon tarkastusta varten vähintään yksi tilintarkastaja. Velvollisuudesta valita KHT-tilintarkastaja ja varatilintarkastaja säädetään tarkemmin tilintarkastuslaissa. Auktorisoidun tilintarkastajan valitsemisen osalta säätiöön sovelletaan tilintarkastuslain yleisiä raja-arvoja.

Säätiön tilintarkastuskertomuksen tulee sisältää erityinen lausuma siitä, onko säätiön varat asianmukaisesti sijoitettu sekä siitä, onko säätiön toimielimen jäsenille suoritettuja palkkioita pidettävä kohtuullisina. Lisäksi tilintarkastuskertomuksessa tulee lausua siitä, antavatko säätiön tilinpäätös ja toimintakertomus oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnasta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa