Minilex - Lakipuhelin

Säätiön tilinpäätös ja tilintarkastus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Säätiön velvollisuudesta toimittaa tilintarkastus sekä laatia tilinpäätös ja toimintakertomus säädetään säätiölaissa, tilintarkastuslaissa ja kirjanpitolaissa. Kirjanpitolaissa säädetyn lisäksi säätiön toimintakertomuksesta tulee käydä ilmi, millä tavoin säätiö on toiminut tarkoituksensa toteuttamiseksi tilikauden aikana. Lisäksi toimintakertomuksessa tulee ilmoittaa säätiön ja sen säätiölaissa määritellyn lähipiirin välisistä taloudellisista toimista.

Säätiöllä on oltava sen tilien ja hallinnon tarkastusta varten vähintään yksi tilintarkastaja. Velvollisuudesta valita KHT-tilintarkastaja ja varatilintarkastaja säädetään tarkemmin tilintarkastuslaissa. Auktorisoidun tilintarkastajan valitsemisen osalta säätiöön sovelletaan tilintarkastuslain yleisiä raja-arvoja.

Tilintarkastuslaissa säädetyn lisäksi säätiön tilintarkastuskertomuksen tulee sisältää erityinen lausunto siitä, onko säätiön tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa annettu säätiön toiminnasta tilikaudella tiedot, jotka ovat olennaisia säätiön tarkoitusta ja toimintamuotoja koskevien sääntömääräysten noudattamisen arvioimiseksi. Lisäksi tulee lausua siitä, onko säätiön toimielinten jäsenille säätiön ja sen tytäryhteisön ja -säätiön suorittamia palkkioita ja korvauksia pidettävä tavanomaisina.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa