Minilex - Lakipuhelin

Säätiön sääntöjen muuttaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Säätiölain mukaan säätiö on lähtökohtaisesti ikuinen oikeushenkilö. Toiminnan pitkän aikajänteen vuoksi säätiön sääntöjä voi olla tarpeen muuttaa vastaamaan säätiön toimintaympäristön muuttuneita vaatimuksia. Mikäli säätiön sääntöjen muuttaminen on muuttuneiden olojen vuoksi taikka muusta syystä tarpeellista, on säätiön huolehdittava niiden muuttamisesta sekä haettava muutokselle vahvistus patentti- ja rekisterihallitukselta.

Säätiön perustajan määräämä säätiön tarkoitus on muihin sääntömääräisiin seikkoihin nähden poikkeuksellisessa asemassa. Säätiön tarkoitusta voidaan näet muuttaa ainoastaan silloin, kun säätiön varojen käyttäminen sille määrättyyn tarkoitukseen on joko mahdotonta taikka olennaisesti vaikeutunut, taikka mikäli toimintaa ei voida harjoittaa varojen vähyyden vuoksi, taikka mikäli toiminta on muusta syystä kokonaan tai huomattavalta osalta hyödytöntä taikka lain tai hyvien tapojen vastaista. Säätiön tarkoituksen muuttaminen on rajoitettua myös siinä mielessä, että uusi tarkoitus ei saa olennaisesti poiketa perustajan määräämästä alkuperäisestä tarkoituksesta. Päätös säätiön tarkoituksen muuttamisesta on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan ääntenenemmistöllä, ellei asiasta ole säätiön säännöissä toisin määrätty.

Haettaessa patentti- ja rekisterihallitukselta vahvistusta säätiön sääntöjen muutokselle on hakemuksessa ilmoitettava muutoksen perusteena olevat seikat. Hakemukseen tulee liittää oikeaksi todistettu jäljennös kunkin sellaisen kokouksen pöytäkirjasta, jossa asiasta on päätetty, sekä haettaessa vahvistusta säätiön sääntöjen muutokselle lisäksi säätiön muutetut säännöt kokonaisuudessaan.

Vahvistettu sääntöjen muutos tulee patentti- ja rekisterihallituksessa merkitä viran puolesta säätiörekisteriin ilman eri ilmoitusta. Muutettuja sääntöjä ei voida noudattaa ennen kuin muutos on merkitty rekisteriin.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa