Minilex - Lakipuhelin

Säätiön lakkauttaminen väärinkäytösten seuraamuksena

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Säätiön kotipaikan tuomioistuin voi, milloin siihen on erityistä syytä tilanteessa, jossa säätiön toiminta on jatkuvasti ollut lain taikka säätiön sääntöjen vastaista, määrätä säätiön Patentti- ja rekisterihallituksen tekemästä hakemuksesta heti lakkautettavaksi. Kun tuomioistuin on tehnyt edellä tarkoitetun päätöksen, on tuomioistuimen ilmoitettava asia Patentti- ja rekisterihallitukselle rekisteröitäväksi.

Mikäli tuomioistuin määrää säätiön lakkautettavaksi, tulee sen valita asiaa hoitamaan yksi tai useampi selvitysmies. Tuomioistuimella on niin ikään valta määrätä, että selvitysmiesten tulee ottaa säätiön omaisuus huostaansa välittömästi, vaikka säätiön lakkauttamista koskeva päätös ei olisikaan vielä saanut lainvoimaa.

Säätiön lakkauttamisen yhteydessä säätiön hallituksen tai selvitysmiesten on pyydettävä säätiön tuntemattomille velkojille julkinen haaste, ellei tämä ole ilmeisen tarpeetonta. Kun lakkauttamistoimet on suoritettu, on säätiön hallituksen tai selvitysmiesten viivytyksettä toimitettava lopputilitys patentti- ja rekisterihallitukselle. Säätiö katsotaan lakanneeksi, kun patentti- ja rekisterihallitus on hyväksyttyään lopputilityksen tehnyt lakkauttamisesta merkinnän säätiörekisteriin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa