Minilex - Lakipuhelin

Säätiön lakkauttaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Säätiö, joka on perustettu tietyksi määrätyksi ajaksi, taikka tiettyjen määrättyjen edellytysten varaan, on, kun määräaika on kulunut, taikka tarkoitettuja edellytyksiä ei enää ole, lakkautettava patentti- ja rekisterihallituksen suostumuksella. Samoin on meneteltävä, mikäli säätiön varat ovat loppuneet.

Mikäli on syntynyt sellainen laissa tarkoitettu tilanne, jossa säätiön tarkoitusta tulisi muuttaa, mutta tämä ei ole mahdollista, sekä mikäli säätiön varojen käyttäminen säätiölle määrättyyn tarkoitukseen olisi säätiön määräaikaiseksi muuttamisesta huolimatta hyödytöntä, on säätiö niin ikään lakkautettava patentti- ja rekisterihallituksen suostumuksella. Päätöksessä, jolla annetaan suostumus säätiön lakkauttamiseen, on määrättävä säätiön kirjanpitoaineiston ja tärkeimpien asiakirjojen säilyttämisestä. Lisäksi säätiön lakkauttamisesta säätiörekisteriin tehtävään ilmoitukseen on liitettävä selvitys lakkauttamiseen liittyvistä toimenpiteistä sekä lopputilitys.

Tilanteessa, jossa säätiö lakkautetaan patentti- ja rekisterihallituksen suostumuksella, taikka säätiön määräaikaiseksi muuttamisen johdosta, on säätiön hallituksen huolehdittava lakkauttamisesta johtuvista toimenpiteistä. Vaihtoehtoisesti patentti- ja rekisterihallitus voi, katsoessaan tämän tarpeelliseksi, määrätä yhden tai useamman erityisen selvitysmiehen säätiön hallituksen tilalle.

Säätiön lakkauttamisen yhteydessä säätiön hallituksen tai selvitysmiesten on pyydettävä säätiön tuntemattomille velkojille julkinen haaste, ellei tämä ole ilmeisen tarpeetonta. Kun lakkauttamistoimet on suoritettu, on säätiön hallituksen tai selvitysmiesten viivytyksettä toimitettava lopputilitys patentti- ja rekisterihallitukselle. Säätiö katsotaan lakanneeksi, kun patentti- ja rekisterihallitus on hyväksyttyään lopputilityksen tehnyt lakkauttamisesta merkinnän säätiörekisteriin.

Mikäli säätiölle jää varoja velkojen maksamisen jälkeen, eikä säätiön säännöissä ole määrätty miten kyseiset varat on käytettävä, päätyvät varat valtiolle. Valtion tulee edelleen viipymättä luovuttaa kyseiset varat käytettäväksi johonkin lopetetun säätiön toimintaan liittyvän tarkoituksen edistämiseksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa