Minilex - Lakipuhelin

Säätiön hallitus säätiön edustajana

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Säätiötä edustaa säätiön hallitus. Hallituksen tulee hoitaa säätiön asioita lakia ja säätiön sääntöjä noudattaen. Hallituksen tulee huolehtia säätiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja siitä, että säätiön varat sijoitetaan varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. Säätiön varoja ei saa antaa lainaksi säätiölaissa määritellyille säätiön lähipiiriin kuuluville tahoille.

Mikäli säätiön hallituksen kaikkien jäsenten ja nimenkirjoittajien asuinpaikka on muualla kuin Suomessa, on säätiöllä oltava edustaja, jolla on asuinpaikka Suomessa sekä oikeus ottaa säätiön puolesta vastaan haasteita ja muita tiedoksiantoja. Edustajan täydellinen nimi, henkilötunnus ja osoite on ilmoitettava merkittäviksi säätiörekisteriin. Vajaavaltainen tai konkurssissa oleva ei voi olla edustajana.

Haaste ja muu tiedoksianto katsotaan toimitetuksi säätiölle, kun se on annettu tiedoksi hallituksen jäsenelle tai muulle, jolla on oikeus yksin tai yhdessä toisen kanssa kirjoittaa säätiön nimi. Mikäli säätiölle ei ole säätiörekisteriin merkittyä hallituksen jäsentä tai muuta, jolla on oikeus yksin tai yhdessä toisen kanssa kirjoittaa säätiön nimi, hoidetaan tiedoksi antaminen laissa tarkemmin määritellyllä tavalla.

Säätiön säännöissä voidaan määrätä, että päättämisvaltaa säätiössä käyttää hallituksen ohella säännöissä määrätyissä asioissa muu toimielin taikka hallituksen jäsen tai säätiön toimihenkilö. Säätiön säännöissä voidaan myös määrätä, että säätiön hallituksen jäsenellä tai säätiön toimihenkilöllä on oikeus kirjoittaa säätiön nimi taikka että hallitus voi antaa tällaisen oikeuden edellä sanotulle tai muulle henkilölle.

Valtion tai kunnan viranomainen saa olla säätiön hallituksena taikka sen jäsenenä ainoastaan asianomaisen ministeriön tai kunnanvaltuuston luvalla.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa