Minilex - Lakipuhelin

Säätiön hallituksen jäsenen erottaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikäli säätiön hallitus tai sen jäsen on jatkuvasti taikka muuten törkeästi toiminut lain taikka säätiön sääntöjen vastaisesti, voi säätiön kotipaikan tuomioistuin erottaa Patentti- ja rekisterihallituksen tekemästä hakemuksesta säätiön hallituksen taikka sen jäsenen toimestaan.

Patentti- ja rekisterihallitus voi niin ikään nostaa aiheutetusta vahingosta vahingonkorvauskanteen säätiön kotipaikan tuomioistuimessa. Mikäli säätiön hallituksen jäsen on toimessaan syyllistynyt rangaistavaan tekoon, on Patentti- ja rekisterihallituksen ilmoitettava asiasta viralliselle syyttäjälle syytteen nostamiseksi säätiön kotipaikan tuomioistuimessa.

Mikäli säätiön hallitus laissa tarkoitetussa tapauksessa erotetaan toimestaan, tulee oikeuden samalla määrätä yksi tai useampia uskottuja miehiä hoitamaan säätiön asioita siihen saakka, kunnes uusi hallitus on valittu säätiön sääntöjen mukaisesti. Oikeudella on mahdollisuus määrätä, että säätiön hallituksen tai sen jäsenen erottamista ja uskottujen miesten määräämistä koskeva päätös on muutoksenhausta huolimatta pantava täytäntöön heti. Niin ikään, mikäli säätiön havaitaan muusta syystä jääneen vaille hallitusta, on Patentti- ja rekisterihallituksen määrättävä yksi tai useampi uskottu mies hoitamaan säätiön asioita, kunnes uusi hallitus on valittu säätiön sääntöjen mukaisesti. Mikäli uutta hallitusta ei edellä tarkoitetussa tapauksessa voida valita säätiön sääntöjen määräämässä järjestyksessä, on Patentti- ja rekisterihallituksen tehtävä säätiön kotipaikan alioikeudelle hakemus uuden hallituksen määräämiseksi. Hallituksen jäseniä määrättäessä on, mikäli mahdollista, otettava huomioon hallituksen kokoonpanoa ja toimiaikaa koskevat säätiön sääntöjen määräykset. Määrätty uusi hallitus on tarvittaessa oikeutettu täydentämään itse itseänsä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa