Minilex - Lakipuhelin

Säätiön hallinnon toimielimet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Säätiölaki on säätiön hallinnon osalta osin siten tahdonvaltainen, että säätiön perustaja saa mielensä mukaan muotoilla haluamansa hallintorakenteen. Mikäli säätiössä on sellainen laissa tarkoitettu toimielin, jota säätiön muu toimielin ei aseta eikä valvo, ja jolle on säätiön säännöissä annettu yksinomainen päättämisvalta tietyissä asioissa, kuten säätiön hallituksen valitseminen, ohjaaminen ja valvominen, sekä oikeus päättää säätiön ylläpitämän laitoksen toiminnasta, on tällaisesta toimielimestä sekä sen jäsenistä ja varajäsenistä vastaavasti voimassa, mikä soveltuu säätiön hallitukseen ja sen jäseniin. Kyseisenlaisen toimielimen jäsenten ja varajäsenten vaihtumisesta on tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Säätiön toimielinten kokouksissa kokous on päätösvaltainen kun läsnä on enemmän kuin puolet toimielimen jäsenistä; kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista jäsenistä on kannattanut; sekä äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Asiasta voidaan määrätä laissa tai säätiön säännöissä toisin.

Säätiön toimielimen kokouksesta tulee laatia pöytäkirja, johon on merkittävä päätökset ja äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja sekä vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

Säätiön toimielimen jäsen tai säätiön toimihenkilö ei saa osallistua hänen itsensä ja säätiön välistä sopimusta tai muuta oikeustointa koskevan asian käsittelyyn. Hän ei niin ikään saa ottaa osaa säätiön ja kolmannen henkilön välistä oikeustointa koskevan asian käsittelyyn, mikäli hänellä itsellään on siitä odotettavana olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa säätiön edun kanssa. Vastaava soveltuu oikeudenkäyntiin ja muuhun puhevallan käyttämiseen.

Säätiön toimielinten jäsenille saadaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio ja kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä. Asiasta voidaan määrätä säätiön säännöissä toisin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa