Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja tekijänoikeusrikos

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lain mukaan tekijänoikeusrikos on rangaistava teko, josta voidaan tuomita sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Tekijänoikeudella tarkoitetaan oikeuden haltijan yksinoikeutta päättää teoksen käytöstä, kuten esimerkiksi sen päätymisestä yleisölle tai kappaleiden valmistuksesta. Tekijänoikeusrikos rikkoo nimenomaan tätä haltijan yksinomaista päätösvaltaa. Käytännössä rangaistukseen viittaavan rikoksen sisältö määräytyy tekijänoikeuslain mukaisesti.

Tekijänoikeusrikoksella tarkoitetaan sellaista tilannetta, jossa rikoksentekijä rikkoo tekijänoikeussäännöksiä ansiotarkoituksessa ja niin, että teko voi aiheuttaa huomattavaa haittaa tai vahinkoa tällaisen loukatun oikeuden haltijalle, se loukkaa toisen oikeutta kirjalliseen tai taiteelliseen teokseen tai tällaisen teoksen esitykseen, äänilevyyn tai muuhun laitteeseen, jolle ääntä on tallennettu, filmiin tai muuhun laitteeseen, jolle on tallennettu liikkuvaa kuvaa, radio- tai televisiolähetykseen, luetteloon, taulukkoon, ohjelmaan tai muuhun sellaiseen tekijänoikeuslaissa tarkoitettuun työhön, jossa on yhdisteltynä suuri määrä tietoja, tai tietokantaan, jonka sisällön kerääminen, varmistaminen tai esittäminen on edellyttänyt huomattavaa panostusta, taikka valokuvaan. Käytännössä siis tekijänoikeusrikos edellyttää tahallisuutta, ansiotarkoitusta sekä teon aiheuttamaa huomattavaa haittaa tai vahinkoa oikeudettomasta teoksen levittämisestä.

Lisäksi kyseiseen säännökseen kuuluu myös ulkomailta Suomeen tuodut kopiot teoksista ja niiden yleisölle jakaminen, mikäli jakaja tietää, että ne on valmistettu kielletyissä olosuhteissa, tai Suomessa tehtynä tällaiset jäljennökset olisivat rangaistavia. Lisäksi tekijänoikeusrikoksen piiriin kuuluu myös teknisen suojauksen kiertäminen.

On huomattava, että tietoverkoissa tehdyiltä oikeudenloukkauksilta ei kuitenkaan edellytetä ansiotarkoitusta. Käytännössä siis esimerkiksi musiikin, elokuvien ja pelien laiton lataaminen ja levittäminen eteenpäin, on aina tekijänoikeusrikos, vaikka siinä ei muodostuisikaan ansiotarkoitusta. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa