Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja asiakirjaväärennös

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rikoslaissa säädetään väärennysrikoksista. Asiakirjan väärentäminen tai väärän asiakirjan luominen voi täyttää väärennyksen tunnusmerkit. Väärennys on säädetty rangaistavaksi rikoslaissa.

Väärennys kuvataan rikoslaissa yksinkertaisesti siten, että se, joka valmistaa väärän asiakirjan tai todistuskappaleen, on tuomittava väärennyksestä. Väärennetyn asiakirjan valmistamisen lisäksi rangaistavaa on asiakirjan väärentäminen käytettäväksi harhauttavana todisteena, sekä väärän tai väärennetyn todistuskappaleen käyttö tällaisena harhauttavana todisteena.

Lain mukaan todistuskappaleella tarkoitetaan asiakirjaa ja sen jäljennöstä, merkkiä, leimaa, rekisterikilpeä, ääni- ja kuvatallennetta, piirturin, laskimen tai muun vastaavan teknisen laitteen tuottamaa tallennetta sekä automaattiseen tietojenkäsittelyyn soveltuvaa tallennetta, jos sitä käytetään tai voidaan käyttää oikeudellisesti merkityksellisenä todisteena oikeuksista, velvollisuuksista tai muista tosiasioista. Sääntely koskee näin ollen myös esimerkiksi dataa perinteisten asiakirjojen lisäksi.

Laissa määritellään myös se, milloin tällainen todistuskappale on väärä. Todistuskappale on väärä silloin, jos se on todisteena käytettäessä omiaan antamaan erehdyttävän kuvan alkuperästään taikka antajansa henkilöllisyydestä. Väärennetyksi todistuskappale katsotaan silloin, jos sen sisältöä oikeudettomasti on muutettu jonkin todistelun kannalta olennaisen tiedon osalta.

Väärennyksestä rangaistaan ainoastaan, jos teko on tahallinen. Väärennyksestä voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Myös väärennyksen yritys on säädetty rangaistavaksi. Mikäli väärennys katsotaan kokonaisuutena arvostellen törkeäksi, voi kyseessä olla törkeä väärennys. Laissa on säädetty myös lievästä väärennyksestä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi




Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa