Minilex - Lakipuhelin

Purku ylimääräisenä muutoksenhakukeinona

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Purku on yksi ylimääräisistä muutoksenhakukeinoista. Purku merkitsee sitä, että päätös puretaan. Se tulee siis kyseeseen, kuten muutkin ylimääräiset muutoksenhakukeinot, vain, jos päätös on jo lainvoimainen. Päätös voidaan purkaa kolmessa tilanteessa. Ensinnäkin purku voi tulla kyseeseen, jos asiassa on tapahtunut menettelyvirhe, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen. Samoin päätös voidaan purkaa, jos päätös perustuu ilmeisesti väärään lain soveltamiseen tai erehdykseen, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka olisi olennaisesti voinut vaikuttaa päätökseen, eikä hakijasta johdu, että uutta selvitystä ei ole aikanaan esitetty.

Päätöstä ei saa purkaa, ellei se loukkaa yksityisen oikeutta tai julkisen edun katsota vaativan päätöksen purkamista. Purkua ei myöskään saa hakea, jos päätöksestä voidaan samalla perusteella tehdä perustevalitus tai kantelu. Kantelu ja perustevalitus ovat siis ensisijaisia muutoksenhakukeinoja purkuun nähden.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »