Minilex - Lakipuhelin

Pesänhoitajan vapauttaminen tehtävästään

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuomioistuin päättää pesänhoitajan vapauttamisesta. Sekä velkoja että velallinen voivat hakea pesänhoitajan vapauttamista. Pesänhoitajalle ja tuomioistuimen harkinnan mukaan myös velalliselle ja velkojille varataan tilaisuus tulla kuulluksi pesänhoitajan vapauttamista koskevasta hakemuksesta. Pesänhoitaja voidaan vapauttaa myös hänen omasta hakemuksestaan pätevästä syystä. Pätevinä syinä voivat tulla kyseeseen esimerkiksi sairaus tai pesänhoitajan siirtyminen muihin tehtäviin.

Pesänhoitaja voidaan vapauttaa kolmella perusteella; kun hän ei ole tehtäväänsä kelpoinen tai on esteellinen, hänen laiminlyödessään huolehtia tehtävästään tai menettelessään lain tai hyvän pesänhoitotavan vastaisesti niin ettei häntä voida pitää sopivana taikka kun vapauttamiseen on muu painava syy. Pesänhoitajan kelpoisuuden tehtäviensä hoitoon katsotaan puuttuvan esimerkiksi silloin kun hän on työkyvytön tai osoittautuu taitamattomaksi tehtävässään. Laiminlyönniltä ja hyvän tavan tai lain vastaiselta menettelyltä vapauttamisperusteena vaaditaan tiettyä olennaisuutta. Muulla painavalla syyllä tarkoitetaan tilannetta, jossa erimielisyydet tai luottamuspula pesänhoitajan ja velkojien enemmistön välillä lamaannuttavat pesänhoidon.

Kun pesänhoitaja on vapautettu tehtävistään, hänen tilalleen on lähtökohtaisesti määrättävä uusi pesänhoitaja. Pesänhoitajan vapauttamista koskevaa päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, mikäli muutoksenhakutuomioistuin ei nimenomaisesti määrää toisin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa