Minilex - Lakipuhelin

Pesänhoitajan valinta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssilaissa säädetään konkurssipesän pesänhoitajista. Lain mukaan tuomioistuin asettaa maksukyvyttömän konkurssivelallisen konkurssiin ja valitsee konkurssipesälle pesänhoitajan. Tällaisen pesänhoitajan tehtävänä on muun muassa huolehtia velallisen velvoitteiden ja omaisuuden selvittämisestä, joten ketä tahansa ei voida valita tehtävään.

Tuomioistuin valitsee pesänhoitajan joko konkurssin hakijan esittämän selvityksen mukaan tai määrää tehtävään jonkun itse valitsemansa esteettömän ja kelpoisuudet täyttävän henkilön. Laissa säädetäänkin, että pesänhoitajan on täytettävä yleiset kelpoisuusehdot, joita ovat tehtävään sopivuus, kyky, taito sekä kokemus. Kyvyllä ja taidolla katsotaan yleensä olevan suhteellisen paljon merkitystä, minkä vuoksi voidaan edellyttää, että pesänhoitajalla on sopiva koulutus ja sen myötä hankittua ammattitaitoa. Käytännössä pesänhoitajina toimivatkin lakimiehet ja asianajajat, jotka ovat erikoistuneet konkurssiasioihin. Lisäksi asianajajan kannalta hyödyksi katsotaan, että pystyy ymmärtämään liiketoiminnan oikeudellisia kysymyksiä.

Kun on löytynyt tällaiset edellytykset täyttävä henkilö, tuomioistuimen on kuultava suurimpien velkojien mielipidettä pesänhoitajasta, ennen kuin hänet määrää hänet pesänhoitajaksi. Velkojilla ei kuitenkaan ole päätösvaltaa, siitä kuka pesänhoitajaksi määrätään. Tuomioistuimen on vain kuultava heidän mielipiteensä ja se, että luottavatko he pesänhoitajaan. Tämän lisäksi pesänhoitajaksi esitetyllä on myös oikeus tulla kuulluksi. Tuomioistuimen tulee kuitenkin itsenäisesti harkita, löytyykö pesänhoitajaehdokkaalta pesän laajuuden myötä tulevaa pesänhoitotehtävän edellyttämää erityisosaamista sekä neuvottelutaitoja. Tämän lisäksi pesänhoitajan tulee olla puolueeton eli riippumaton velallisesta ja velkojista. Tällaisia esteellisyys säännöksiä arvioidaan samoilla edellytyksillä kuin tuomarinkin esteellisyyksiä. Tuomioistuin siis valitsee itsenäisesti pesänhoitajan, joka on tehtävään sopiva. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa