Minilex - Lakipuhelin

Pesänhoitajan vahingonkorvausvastuu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssilaissa säädetään pesänhoitajan vahingonkorvausvelvollisuudesta. Sen mukaan pesänhoitajalla on velvollisuus korvata vahingot, jotka hän tai hänen avustaja ovat aiheuttaneet lain säännöksiä rikkomalla konkurssipesälle. Samat säännökset koskevat myös vahinkoa, joka on aiheutettu tätä lakia rikkomalla velkojalle, velalliselle tai muulle henkilölle tahallaan tai huolimattomuudesta. Tällaisella muulla henkilöllä tässä yhteydessä tarkoitetaan muun muassa konkurssipesän sopimuskumppania ja massavelkojaa. Huomioon on otettava, että yhteisö, jonka lukuun pesänhoitaja hoitaa pesän tehtäviä, vastaa yhteisvastuullisesti vahingosta, jonka pesänhoitaja tai hänen avustajansa ovat aiheuttaneet tehtävää hoitaessa.

Vahingonkorvausvastuuta ei kuitenkaan synny velkojaa, velallista tai muuta henkilöä kohtaan, mikäli pesänhoitaja ei ole aiheuttanut vahinkoa konkurssilakia rikkomalla, vaan esimerkiksi nimenomaan sopimusrikkomuksella. Tällöin katsotaan, että pesänhoitaja toimii lain määräämänä edustajana eikä sen vuoksi voi joutua henkilökohtaiseen vastuuseen. Mikäli henkilökohtainen vastuu sallittaisiin, olisi vaarana se, että pesänhoitaja ei enää toimisi pesän kannalta edullisimmalla tavalla vaan ottaisi myös oman etunsa huomioon. Tämän vuoksi on katsottu kohtuulliseksi sellainen menettely sopimusrikkomuksissa, että konkurssipesä vastaa konkurssipesän sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta vahingosta kärsijäosapuolelle. Mutta pesänhoitajalla voi kuitenkin olla velvollisuus korvata konkurssipesälle aiheutuneet vahingot, jos vahinko on aiheutunut huolellisuusvelvollisuuden laiminlyönnistä, jonka seurauksena on syntynyt sopimusrikkomus.

Tässä tapauksessa kyse on kuitenkin nimenomaan konkurssilain mukaisesta vahingonkorvausvastuusta. Mikään ei estä sitä, että vahingonkorvausvastuu voisi syntyä jonkin toisen lain mukaisesti. Esimerkiksi pesänhoitajalle voi syntyä vahingonkorvauslain tai ympäristövahinkolain mukaisesti vahingonkorvausvastuu, jos hän rikkoo näiden lakien säännöksiä tai aiheuttaa vahingon esimerkiksi rikollisella teolla. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa