Minilex - Lakipuhelin

Pesänhoitajan toimittama toimitusjako

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikäli pesän osakkaat eivät pääse yksimielisyyteen pesän asioiden hoitamisesta ja perinnönjaosta, on kuolinpesään haettava pesänselvittäjä ja pesänjakaja. Pesänjakajan toimittamaa perinnönjakoa kutsutaan toimitusjaoksi.

Kun käräjäoikeus määrää hakemuksesta pesänselvittäjän kuolinpesään, siirtyy koko jäämistö hänen hallintoon. Tämä tarkoittaa sitä, että kuolinpesän osakkaat eivät voi enää edustaa kuolinpesää ja tehdä oikeustoimia kuolinpesän osalta.

Sama henkilö voi toimia sekä pesänselvittäjänä että pesänjakajana. Pesänselvittäjän on ensisijaisesti pyrittävä saamaan sovinnollinen ratkaisu perinnön jakamisesta pesän osakkaiden kesken. Pesänselvittäjä saa itsenäisesti määrätä pesän omaisuudesta ja tehdä oikeustoimia kuolinpesän lukuun tietyissä rajoissa.

Pesänjakaja ei saa täysin omavaltaisesti hallinnoida kuolinpesää, vaan hänen on saatava osakkaiden suostumus tiettyihin oikeustoimiin. Pesänjakaja ei esimerkiksi saa myydä tiettyä kuolinpesään kuuluvaa omaisuutta ilman osakkaiden suostumusta. Kiinteän omaisuuden myymiseen tarvitaan kirjallinen lupa kuolinpesän kaikilta osakkailta. Jos tällainen lupaa ei voida saada kaikilta osakkailta, on pesänselvittäjällä mahdollisuus hakea tuomioistuimelta lupaa kuolinpesän kiinteistön myymiseen. Tällainen lupa on mahdollista saada, jos pystyy esittämään, että kuolinpesää ei saada jaettua ilman kiinteistön myyntiä.

Perinnönjakoa ei saa aloittaa ennen kuin pesänselvittäjä on ilmoittanut selvityksen päättyneen. Pesä on selvitetty ja jakokunnossa vasta siinä vaiheessa, kun vainajan ja kuolinpesän velat on maksettu, lakiosat täytetty ja mahdollisten testamentinsaajien osuudet erotettu jaettavista varoista.

Pesänjakaja on ensisijaisesti pyrittävä saamaan aikaan sopimus omaisuuden jakamisesta perillisten kesken. Ellei jaosta päästä sopimukseen, on pesänjakajan tehtävä oman ratkaisun jaosta. Pesänjakajan on laadittava perinnönjaosta jakokirjan, jonka vain hän allekirjoittaa. Pesänjakajan tehtävä loppuu, kun jako on tullut lainvoimaiseksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa