Minilex - Lakipuhelin

Pesänhoitajan tehtävät

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pesänhoitaja on keskeinen toimija konkurssimenettelyssä. Pesänhoitaja muodostaa yhdessä konkurssivelkojien kanssa konkurssipesän hallinnon. Konkurssipesän hallinnossa tehtävät jakautuvat pesänhoitajan ja velkojien kesken. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, että laissa säännellään nimenomaisesti pesänhoitajalle kuuluvista tehtävistä, ja muilta osin päätösvaltaa konkurssipesässä käyttävät konkurssivelkojat. Velkojat voivat kuitenkin siirtää heille kuuluvien tehtävien hoitamisen pesänhoitajalle.

Pesänhoitajan tehtävänä on selvittää ja ottaa haltuun konkurssipesään kuuluva omaisuus. Pesänhoitaja laatii pesäluettelon, josta ilmenevät velallisen varat, velat ja muut sitoumukset. Pesänhoitajan tehtävänä on myös velallisselvityksen laatiminen. Velallisselvityksestä käyvät ilmi muun muassa konkurssiin ajautumisen pääasialliset syyt sekä velallisen kirjanpito ja talouden hoito. Pesänhoitajan vastuulla on lisäksi konkurssimenettelyn valvontavaiheen järjestäminen. Pesänhoitaja määrää valvontapäivän, johon mennessä velkojien on ilmoitettava kirjallisesti saatavansa pesänhoitajalle. Tarkastettuaan valvottujen saatavien aiheellisuuden laatii pesänhoitaja jakoehdotuksen ja ehdottaa velkojille, miten konkurssipesään kuuluvat varat jaetaan velkojien kesken.

Näiden laissa määriteltyjen tehtävien lisäksi pesänhoitajan tehtäviin kuuluu konkurssipesän juoksevan hallinnon hoitaminen kuten omaisuuden hoito, kirjanpito sekä sopimusten solmiminen ja irtisanominen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa