Minilex - Lakipuhelin

Pesänhoitajan selvitys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssipesän selvitys koostuu pesäluettelon ja velallisselvityksen laatimisesta. Tämä selvitystyö kuuluu konkurssipesänhoitajan tehtäviin. 
Pesäluettelosta on käytävä ilmi ainakin velallisen omaisuus konkurssin alkaessa ja arvio tuloksesta, joka omaisuuden rahaksimuutosta saadaan. Näiden tietojen tulee olla riittävästi eritellyt.  Luettelosta ilmenevät myös velallisen velat ja muut sitoumukset. 

Pesänhoitajan on myös mahdollisesti laadittava pesäluettelon liitteeksi myös tiivistelmä velallisen taloudellisesta tilanteesta. Tiivistelmä on laadittava, jos pesäluettelo on laaja tai jos tiivistelmän laatiminen on muuten tarkoituksenmukaista.

Pesänhoitajan on laadittava selvitys velallisesta ja velallisen konkurssia edeltäneestä toiminnasta. Tätä selvitystä kutsutaan velallisselvitykseksi. Velallisselvityksestä käy ilmi muun muassa konkurssiin johtaneet pääasialliset syyt sekä velallisen omistus- ja konsernisuhteet. 

Pesänhoitajalla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada konkurssipesän selvittämistä ja hoitamista varten tarpeelliset tiedot. Tiedot voivat koskea velallisen pankkitilejä, maksuliikennettä, rahoitusta koskevista sopimuksia ja muita sitoumuksia. Tarpeellisia tietoja voivat olla myös velallisen varallisuutta, verotusta ja muita velallisen taloudellista asemaa tai velallisen harjoittamaa taloudellista toimintaa koskevat seikat.

Pesänhoitajan on laadittava velallisselvitys ja pesäluettelo kahden kuukauden kuluessa konkurssin alkamisesta. Tarvittaessa tätä aikaa voidaan kuitenkin pidentää. Pesänhoitajan on toimitettava velallisselvitys sekä pesäluettelo tai tiivistelmä siitä velalliselle, suurimmille velkojille ja muille velkojille näiden pyynnöstä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa