Minilex - Lakipuhelin

Pesänhoitajan selonteko- ja tietojenantovelvollisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yksittäisellä velkojalla on oikeus saada pesänhoitajalta tietoa konkurssipesän asioista. Käytännössä tietojen saanti rajoittuu pesänhoitajan laatimaan vuosittaiseen selontekoon konkurssipesän hallinnosta. Tämä vuosiselonteko voidaan toki laatia useamminkin, jos velkojat näin päättävät. Vuosiselonteon tarkemmasta sisällöstä säädetään konkurssilaissa. Vuosiselonteon voidaan kokoavasti todeta olevan kattava väliaikaisraportti pesänhoidon tilanteesta ja menettelyn edistymisestä. Vuosiselonteko on toimitettava suurimmille velkojille ja velalliselle sekä pyynnöstä muille velkojille. Konkurssilain mukaan pesänhoitajan on pyynnöstä annettava velkojalle myös muita kuin vuosiselontekoon sisältyviä konkurssipesää ja sen hoitoa koskevia tietoja.

Hyvään pesänhoitotapaan kuuluu kuitenkin pesänhoitajan oma-aloitteinen tietojenanto, silloin kun konkurssipesän selvityksessä tapahtuu esimerkiksi velkojien asemaan vaikuttavia seikkoja. Pesänhoitajalla ei ole velvollisuutta erikseen kerätä aineistoa konkurssipesän selvityksessä yksittäiselle velkojalle, vaan pesänhoitajan laatima vuosiselonteko täyttää lain asettaman tietojenantovelvollisuuden.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa