Minilex - Lakipuhelin

Pesänhoitajan palkkio

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pesänhoitajana toimivalle henkilölle kuuluu oikeus saada asiaankuuluva palkkio pesänhoitajana toimimisestaan. Palkkiota määritettäessä otetaan huomioon kuolinpesän laatu, laajuus ja työmäärä. Tämän vuoksi ei ole olemassa etukäteen määriteltyä palkkion suuruutta, vaan palkkion suuruus ratkaistaan tapauskohtaisesti ja tehtävän haastavuuden kannalta. Usein tämä pesänhoitajan tehtävien laajuus selvenee vasta pesänhoitajan toimien edetessä, joten etukäteen palkkion määrittäminen voi olla hankalaa.

Palkkion määrän tulee olla kohtuullinen. Tämä tarkoittaa, ettei palkkio voi olla liian pieni, vaan pesänhoitajalla on oikeus saada työmäärää vastaava korvaus toimestaan. Asianmukainen palkkio myös takaa pesänhoitajan toimivan tehtävässään asianmukaisesti ja tehtävän edellyttämällä tarkkuudella. Myöskään liian suuri korvaus ei voine tulla kyseeseen, ellei tästä vallitse yksimielisyyttä pesän osakkaiden kesken.

Pesänhoitajan palkkio maksetaan kuolinpesän varoista. Mikäli kyse on pienestä tai velkaisesta kuolinpesästä, saattaa olla mahdollista, etteivät kuolinpesän varat riitä palkkion suorittamiseen. Tällöin palkkion maksamisesta vastaa se, jonka hakemuksesta pesänhoitaja määrättiin. On myös mahdollista, että useampi taho on vastuussa palkkion maksamisesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa