Minilex - Lakipuhelin

Pesänhoitajan päätösvalta konkurssipesässä


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Pesänhoitajan päätösvallalla tarkoitetaan hänen lainkäytöllisiä tehtäviään. Pesänhoitajan päätösvaltaan kuuluu käsitellä ja päättää asiat, jotka koskevat pesäluettelon tai velallisselvityksen laatimista, saatavien selvittämistä ja jakoluettelon laatimista sekä konkurssipesän palkkaturvaa. Velkojat eivät voi puuttua näihin pesänhoitajan päätösvaltaan kuuluvien asioiden hoitamiseen.

Pesänhoitajalla on oikeus päättää toimivaltaansa kuuluvista konkurssipesän juoksevaan hallintoon liittvistä asioista. Tämä päätösvalta ei ole kuitenkaan aivan ehdoton, sillä velkojat voivat erikseen päättää jostain asiasta toisin.

Lisäksi pesänhoitajalle kuuluu niin sanottu kiiretoimivalta eli hän voi päättää sellaisista velkojien päätettäväksi kuuluvista toimenpiteistä, joita ei voida lykätä ilman, että konkurssipesälle aiheutuisi haittaa. Pesänhoitajan on ennen kiireelliseksi katsomaansa toimenpidettä mahdollisuuksien mukaan kuultava mahdollista velkojatoimikuntaa tai suurimpia velkojia.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa