Minilex - Lakipuhelin

Pesänhoitajan määrääminen konkurssiin ja pesänhoitajan oikeudet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssiin voidaan asettaa maksukyvytön velallinen. Konkurssiin asettamisesta päättää tuomioistuin. Konkurssissa velallisen omaisuus käytetään velkojen maksuun ja sen vuoksi velallisen omaisuus siirtyy konkurssin alkaessa velkojien määräysvaltaan. Tuomioistuin määrää pesänhoitajan velallisen omaisuuden hoitamista ja myymistä sekä muuta konkurssipesän hallintoa varten. Pesänhoitajia voidaan määrätä enemmän kuin yksi, jos se on tarpeen tehtävän laajuuden tai muun syyn vuoksi. Tuomioistuimen on varattava tilaisuus tulla kuulluksi suurimmille velkojille ja pesänhoitajaksi esitetyille sekä harkintansa mukaan velalliselle, muille velkojille ja palkkaturvaviranomaiselle.

Pesänhoitajaksi määrätään henkilö, jolla on tehtävän vaatima kyky, taito ja kokemus sekä joka on muutoinkin tehtävään sopiva. Pesänhoitajan tulee olla riippumaton velallista ja velkojia kohtaan. Tuomioistuin voi vapauttaa pesänhoitajan tehtävästään velallisen tai velkojan hakemuksesta, jos hän ei ole tehtävään kelpoinen tai on esteellinen, hän laiminlyö tehtävistään huolehtimisen taikka menettelee lain tai hyvän pesänhoitotavan vastaisesti, taikka hänen vapauttamiseensa on muu painava syy. Pätevästä syystä pesänhoitaja voidaan vapauttaa tehtävästään myös omasta pyynnöstään. Vapautetun pesänhoitajan tilalle on pääsääntöisesti määrättävä uusi pesänhoitaja. Pesänhoitajan vapauttamista koskevasta hakemuksesta tuomioistuimen on varattava tilaisuus tulla kuulluksi pesänhoitajalle sekä harkintansa mukaan myös velalliselle ja velkojille.

Pesänhoitajalla on sama oikeus kuin velallisella saada konkurssipesän selvittämistä ja hoitamista varten tarpeelliset tiedot muun muassa velallisen pankkitileistä, velallisen varallisuudesta, rahoitusta koskevista sopimuksista ja sitoumuksista sekä muista velallisen taloudellista asemaa tai velallisen harjoittamaa taloudellista toimintaa koskevista seikoista. Pesänhoitajalla on lisäksi oikeus saada tehtävästään konkurssipesän varoista kohtuullinen palkkio, ottaen huomioon työn vaativuus, tehty työ, pesän laajuus sekä muut seikat. Pesänhoitajalla on myös oikeus korvaukseen hänelle aiheutuneista, pesänhoidon kannalta tarpeellisista kustannuksista. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa