Minilex - Lakipuhelin

Pesänhoitajan määrääminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pesänhoitajan määrääminen tapahtuu konkurssin alkaessa. Tuomioistuin määrää pesänhoitajan konkurssipesään, kun konkurssi alkaa. Pesänhoitajia määrätään yleensä yksi, mutta pesänhoitajia voi olla useampikin, jos se on tehtävän laajuuden vuoksi tai muusta syystä tarpeen. Ennen pesänhoitajan määräämistä tuomioistuimen on varattava pesänhoitajaksi esitetylle ja suurimmille velkojille sekä harkintansa mukaan velalliselle ja muille velkojille tilaisuus tulla kuulluksi. Jos konkurssivelallinen on osa konsernia voidaan pesänhoitajaksi määrättävä määrätä myös muun samaan konserniin kuuluvan velallisen pesänhoitajaksi, jos tätä voidaan pitää tarkoituksenmukaisena konkurssipesien hoitamisen kannalta ja tehtävä voidaan hoitaa ilman sitä olennaisesti vaikeuttavia eturistiriitoja.

Jos konkurssipesään ei voida määrätä pesänhoitajaa heti konkurssin alkaessa, määrää tuomioistuin pesään tilapäisen pesänhoitajan. Pesänhoitaja on kuitenkin määrättävä kahden viikon kuluessa siitä kun tilapäinen pesänhoitaja määrättiin.

Pesänhoitajaksi määrättävällä henkilöllä on oltava tehtävän vaatima kyky, taito ja kokemus. Pesänhoitajan edellytetään olevan muutenkin sopiva tehtävään. Pesänhoitajan on kohdeltava velkojia tasapuolisesti ja hänen on oltava riippumaton suhteessa velalliseen. Pesänhoitajina toimivat käytännössä asianajajat.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa