Minilex - Lakipuhelin

Pesänhoitajan esteellisyys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pesänhoitaja määrätään konkurssipesään tuomioistuimen toimesta konkurssin alkaessa. Pesänhoitajan tehtävänä on hoitaa pesän juoksevaa hallintoa ja suorittaa muut hänelle säädetyt tai pesänhoitoon kuuluvat tehtävät. Pesänhoitajia voidaan määrätä useampia kuin yksi, jos se on tarpeen tehtävän laajuuden tai muun syyn vuoksi. Pesän hallinto voidaan tällöin jakaa pesänhoitajien kesken tuomioistuimen määräämällä tavalla.

Pesänhoitajaksi määrätään suostumuksensa perusteella henkilö, jolla on tehtävän vaatima kyky, taito ja kokemus sekä joka on muutoinkin tehtävään sopiva. Pesänhoitaja ei saa olla velalliseen eikä velkojaan sellaisessa suhteessa, joka on omiaan vaarantamaan hänen riippumattomuuttaan velalliseen nähden tai tasapuolisuuttaan velkojia kohtaan taikka kykyään muuten hoitaa asianmukaisesti tehtäväänsä. Näin ollen esimerkiksi velallisen tai velkojan läheiset taikka heihin työ- tai toimeksiantosuhteessa olevat tai aikaisemmin olleet eivät tule esteellisyyden vuoksi pesänhoitajana kysymykseen. Suostumuksensa pesänhoitajan tehtävään antaneen tulee ilmoittaa tuomioistuimelle kaikki ne seikat, jotka voivat olla omiaan vaarantamaan hänen tasapuolisuuttaan ja riippumattomuuttaan pesänhoitajana tai aiheuttamaan perusteltuja epäilyksiä hänen tasapuolisuudessaan ja riippumattomuudessaan pesänhoitajana. Oikeuskäytännössä esimerkiksi aikaisemmat toimeksiantosuhteet ovat lähes poikkeuksetta johtaneet pesänhoitajan vapauttamiseen.

Pesänhoitaja voidaan vapauttaa tehtävästään muun muassa, jos hän ei ole tehtävään kelpoinen tai jos hän on esteellinen. Pesänhoitajan vapauttamista tehtävästään voi hakea velallinen tai velkoja. Omasta pyynnöstään pesänhoitaja voidaan vapauttaa tehtävästään, jos siihen on pätevä syy. Tuomioistuimen on varattava pesänhoitajalle ja harkintansa mukaan velalliselle ja velkojille tilaisuus tulla kuulluksi vapauttamista koskevasta hakemuksesta. Vapautetun pesänhoitajan tilalle on määrättävä uusi pesänhoitaja, jollei se ole tarpeetonta. Pesänhoitajan vapauttamista koskevaa päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakutuomioistuin määrää toisin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa