Minilex - Lakipuhelin

Pesänhoitaja ja palkkio

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssin pesänhoitajalla on aina oikeus saada tehtävästään konkurssipesän varoista työn vaativuuteen, tehtyyn työhön, pesän laajuuteen ja muihin seikkoihin nähden kohtuullinen palkkio sekä korvaus hänelle aiheutuneista, pesänhoidon kannalta tarpeellisista kustannuksista. Pesänhoitaja ei voi vaatia muuta korvausta lain suoman korvauksen lisäksi. Pesänhoitajan saaman palkkion suuruuden määrittelevät tarkemmin konkurssipesän velkojat. Tuomioistuin ratkaisee mahdolliset riitatilanteet.

Pesänhoitaja on oikeutettu palkkioon, vaikka konkurssi peruuntuisi ennen kuin velkojat ovat päättäneet hänen palkkiostaan. Pesänhoitajalla on myös tällöin oikeus saada korvaus hänelle aiheutuneista tehtävän kannalta tarpeellisista kustannuksista. Tällaisessa tilanteessa palkkion ja korvauksen suuruuden määrittää tuomioistuin. Tuomioistuimella on myös toimivalta määrätä, että kuka on velvollinen suorittamaan palkkion tällaisessa tilanteessa.

Pesänhoitajalla on myös konkurssin rauetessa oikeus palkkioon. Raukeamistilanteessa pesänhoitajalla on oikeus saada kohtuullinen palkkio ja korvaus hänelle aiheutuneista tehtävän kannalta tarpeellisista kustannuksista. Palkkio ja korvaus otetaan konkurssipesän varoista. Tuomioistuimella on tässäkin tapauksessa toimivalta korvauksen suuruuden määrittelemiseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa