Minilex - Lakipuhelin

Pesänhoitaja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pesänhoitaja voi ensinnäkin olla henkilö, joka osallistuu kuolinpesän hallinnon hoitamiseen. Henkilön kuoltua hänen kuolinpesälleen voidaan määrätä pesänhoitaja, jonka tehtävänä on valvoa kuolinpesää, siihen kuuluvaa omaisuutta ja hallita tätä omaisuutta väliaikaisesti. Lisäksi pesänhoitajan tehtäviin kuuluu ottaa vastaan perintöverotusta koskevia ilmoituksia ja tiedusteluja.  Pesänhoitajaksi valittu henkilö nimetään perukirjassa. Toiseksi pesänhoitaja-termiä käytetään myös konkurssipesän yhteydessä. Tällöin pesänhoitajan tehtäviin kuuluu kuolinpesän hallinnoiminen silloin, kun kuolinpesä on luovutettu konkurssiin.

Pesänhoitajan hallinto on yleensä väliaikaista kuolinpesän hallinnoimista siihen asti, kunnes kuolinpesän varsinaiset osakkaat ryhtyvät yhdessä hallinnoimaan kuolinpesää ja sen omaisuutta. Väliaikainen pesänhoitaja ilmoittaa kuolemantapauksesta osakkaille, vastaa kuolinpesän omaisuuden säilyttämisestä ja toimii pesän lukuun. Pesänhoitajana voi toimia yksi kuolinpesän osakkaista, joka hallitsee kuolinpesää yksin siihen asti, kunnes kaikki kuolinpesän osakkaat ovat yhdessä valmiita kuolinpesän hallintaan. Mikäli tällainen yhteishallinto ei onnistu, tulee lain mukaan lesken tai sen osakkaan, joka asuin perittävän kanssa, ottaa kuolinpesä hoitoonsa. Muussa tapauksessa pesän ottaa hoitoonsa se, joka siihen parhaiten kykenee. Jos pesänhoitajaksi ei kukaan vapaaehtoisesti ryhdy, asetetaan tämä velvollisuus usein avopuolisolle tai sille, joka on muutoin huolehtinut vainajan terveydestä, hyvinvoinnista tai taloudellisista asioista.

Pesänhoitajan tehtävät vaihtelevat sen mukaan, millainen asema hänellä on suhteessa kuolinpesään. Pesänhoitajana toimivan osakkaan tulee selvittää muiden osakkaiden henkilöllisyydet, ottaa yhteyttä heihin, selvittää mahdollisen edunvalvonnan tarve ja pyrkiä järjestämään yhteishallinnon toteutuminen. Mikäli väliaikainen pesänhoitaja ei ole kyseisen kuolinpesän osakas, tulee hänen vain vastata kuolinpesän omaisuuden säilyttämisestä ja luovuttaa pesän hallinto myöhemmin pesän varsinaisille osakkaille. Tällöin hänen väliaikainen pesänhoitaja-asemansa päättyy.

Konkurssipesän pesänhoitajan tehtävät poikkeavat kuolinpesän pesänhoitajan tehtävistä. Konkurssipesän pesänhoitaja ottaa pesän omaisuuden haltuunsa ja vastaa sen hoitamisesta ja säilyttämisestä.  Pesänhoitaja vastaa velallisten saatavien perinnästä ja tarpeettomien sopimusten irtisanomisesta. Pesänhoitaja laatii pesäluettelon, valvoo saatavien suorittamista ja laatii pesänjakajan jakoluettelon. Lopuksi pesänhoitaja tilittää pesän omaisuuden myynnistä saadut varat velkojille ja laatii lopputilityksen konkurssista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa