Minilex - Lakipuhelin

Perintöverotus ja keskinäinen testamentti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tyypillinen keskinäinen testamentti on aviopuolisoiden toistensa hyväksi tehty testamentti, jolloin eloonjäänyt saa kuolleen puolisonsa omaisuuden itselleen. Keskinäinen testamentti voidaan kuitenkin tehdä missä henkilörelaatiossa tahansa, eli henkilöiden ei tarvitse olla aviopuolisoita eikä sukulaisuussuhteessa toisiinsa. Keskinäisessä testamentissa voi myös olla niin sanottu toissijaismääräys. Esimerkiksi aviopuolisot ovat voineet tehdä toistensa hyväksi keskinäisen testamentin ja määrätä, että toisen kuoleman jälkeen omaisuus menee lapsille.

Perintövero on kiinteässä yhteydessä nimenomaisesti omistusoikeuden saantiin. Usein keskinäinen testamentti tehdään hallintaoikeustestamentiksi tarkoituksena minimoida perintöveron määrä. Jos aviopuolisot ovat tehneet keskinäisen testamentin sellaisin ehdoin, että eloonjääneen puolison ei voida katsoa saaneen omistusoikeutta toisen puolison omaisuuteen, ei eloonjäänyt ole velvollinen maksamaan etuudestaan perintöveroa.

Keskinäisen testamentin yksipuolinen peruuttaminen on myös mahdollista ja se voidaan tehdä molempien eläessä taikka toisen kuoltua. Huomionarvoista kuitenkin on, että mikäli toinen yksipuolisesti peruuttamalla taikka muuttamalla keskinäistä testamenttia ilmeisesti toimii molemminpuolisen määräyksen olennaisten edellytysten vastaisesti, menettää hän keskinäiseen testamenttiin perustuvan oikeutensa.

Keskinäinen testamentti on siis kahden tai useammankin jälkisäädöksen yhdistelmä. Testamentin laadinnassa on noudatettava samoja muotomääräyksiä kuin laadittaessa tavallista testamenttia. Muun muassa testamenttityypeistä löydät lisätietoa Minilexin muista artikkeleista. Asiantuntevaa oikeudellista neuvoa saat myös soittamalla lakipuhelimeen. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa