Minilex - Lakipuhelin

Perintöverotuksen kaksi veroluokkaa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuolinpesän osuuksien saajat luetaan perintöverotuksessa kahteen eri veroluokkaan. Ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvat perinnönjättäjän aviopuoliso, lapsi, aviopuolison lapsi, ottolapsi, isä, äiti, ottovanhemmat ja lapsen tai ottolapsen rintaperillinen sekä perinnönjättäjän kihlakumppani, joka saa avustusta kuolinpesästä. Perintöverotuksessa ottolapsella tarkoitetaan myös sellaista kasvattilasta, joka ennen ottolapsilain voimaantuloa ja ennen kuin on täyttänyt kolme vuotta, on tullut kasvattivanhempiensa hoitoon ja jota on sen jälkeen pidetty heillä kuin omaa lasta.

Toiseen veroluokkaan kuuluvat muut sukulaiset ja vieraat. Näin avopuolisokin yleensä kuuluu tähän toiseen veroluokkaan. Mikäli perinnönjättäjän kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa (avoliitossa) eläneeseen henkilöön sovelletaan tuloverotuksessa puolisoa koskevia säännöksiä, katsotaan hänen perintöverotuksessa kuitenkin kuuluvan ensimmäiseen veroluokkaan.

Laissa on tarkemmat asteikot siitä, miten eri veroluokille tuleva vero määritellään. Laista löytyvät sekä ensimmäiselle että toiselle veroluokalle tulevan veron asteikot. Ensimmäisessä veroluokassa verotus on lievempää kuin toisessa luokassa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa