Minilex - Lakipuhelin

Perintöverotaulukko

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perintöveron määrän laskemista varten on kaksi perintöverotaulukkoa. Se, kumman taulukon mukaan maksettava perintövero lasketaan riippuu perittävän ja perillisen sekä perittävän ja testamentinsaajan välisestä sukulaisuussuhteesta.

1. veroluokkaan kuuluvat perinnönjättäjän aviopuoliso, suoraan ylenevässä ja alenevassa polvessa oleva perillinen sekä aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen. Aviopuolisona pidetään myös henkilöä, joka eli perittävän kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa ja joka on ollut aikaisemmin naimisissa perittävän kanssa tai jolla on tai on ollut yhteinen lapsi perittävän kanssa. Kihlakumppani kuuluu ensimmäisen veroluokkaan silloin, kun hänelle maksetaan perintökaaren 8 luvun 2 §:ssä tarkoitettua avustusta vainajan varoista. Ottolapset sekä ottovanhemmat ovat samassa asemassa kuin vastaavat biologiset sukulaiset.

Avopuoliso perii ainoastaan silloin, kun hänen hyväkseen on tehty testamentti. Jos avopuolisoilla on yhteinen lapsi tai he ovat olleet aiemmin keskenään naimisissa, avopuoliso kuuluu tällöin ensimmäiseen veroluokkaan. Muutoin avopuoliso kuuluu toiseen veroluokkaan. Myös kihlakumppani perii ainoastaan silloin, kun hänen hyväkseen on tehty testamentti. Jos kihlakumppanille maksetaan perintökaaren mukaista avustusta vainajan varoista, hän kuuluu ensimmäiseen veroluokkaan. Muutoin kihlakumppani kuuluu toiseen veroluokkaan.

2. veroluokkaan kuuluvat sellaiset sukulaiset, jotka eivät kuulu ensimmäiseen veroluokkaan. Tähän veroluokkaan kuuluvat myös suvun ja perheen ulkopuoliset henkilöt. Myös sellaiset avopuolisot ja kihlakumppanit, jotka eivät täytä 1. veroluokan edellytyksiä, kuuluvat tähän veroluokkaan.

Perintöveroa maksavat siis perilliset ja testamentinsaajat. Perintöveron määrä lasketaan jokaisen perinnön saajan osalta erikseen. Perintöveron määrään vaikuttaa kunkin perillisen perintöosan suuruus sekä perinnön- tai testamentinsaajan ja vainajan välinen sukulaisuussuhde. Alle 20 000 euron suuruisesta perinnöstä ei tarvitse maksaa lainkaan perintöveroa. Myös perittävän tavanomainen koti-irtaimisto on aina verovapaata 4000 euroon asti.

1. veroluokkaan kuuluvat lähimmät sukulaiset ja siinä veroprosentit ovat luonnollisesti pienemmät. 2. veroluokkaan kuuluvat vainajan muut sukulaiset sekä suvun ja perheen ulkopuoliset henkilöt. Tällaiset henkilöt joutuvat maksamaan enemmän perintöveroa. Perintöveroluokat ovat muuttuneet 1.1.2017. Jos olet saanut sitä ennen perintöä, perintöveron määrä lasketaan aiempien vuosien verotaulukkojen mukaan.

Perintöveroon liittyvissä yksityiskohtaisemmissa kysymyksissä on yleensä syytä kääntyä lakimiehen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa