Minilex - Lakipuhelin

Perintöveron suuruus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perintöveron suuruus riippuu perinnönsaajan sukulaisuussuhteesta perittävään sekä perittävän omaisuuden arvosta.

Ensimmäisessä perintöveroluokassa, johon kuuluvat perinnönjättäjän lähimmät sukulaiset ja muun muassa aviopuoliso verotus on hieman kevyempää kuin toisessa luokassa, johon kuuluvat kaikki muut mahdolliset perinnön saajat, esimerkiksi kaukaisemmat sukulaiset ja ei-sukulaiset.

Perintöveroa maksetaan vain verovapaan 20 000 euron ylimenevästä osasta kulloinkin kyseeseen tulevan perintöveroluokan mukaisesti. Ensimmäisen perintöveroluokan mukaan jos perittävä osuus on arvoltaan 20 000 – 40 000 euroa maksetaan veroa vakioerä 100 euroa sekä alarajan ylimenevästä osasta 7%. Jos perintöosan arvo taas on 40 000 – 60 000 euroa, veroa maksetaan vakioerä 1500 euroa sekä 10% alarajan ylittävästä osasta. Perintöosan arvon ollessa 60 000 – 200 000 euroa vakioerä on 3500 euroa ja veroprosentti ylimenevästä osasta 13, arvon ollessa 200 000 – 1 000 000 euroa vakioerä taas on 21 700 euroa ja veroprosentti alarajan ylimenevästä osasta 16.  Jos perittävän osuuden arvo ylittää 1 000 000 euroa on vakioerä 149 700 euroa ja alarajan ylittävän osuuden veroprosentti 19. 

Toisen perintöveroluokan mukaisesti perintövero on 20 000 – 40 000 euron perintöosasta 19% alarajan ylittävältä osalta ja vakioerä 100 euroa. 40 000 – 60 000 euron osuuden kohdalla vakioerä puolestaan on 3900 euroa ja veroprosentti luokan alarajan ylittävästä osasta 25. Osuuden arvon ollessa 60 000 – 200 000 euroa, on vakioerä 8900 euroa ja alarajan ylittävän osuuden veroprosentti 29. Osuuden ollessa 200 000 – 1 000 000 euroa, vakioerä on 49 500 euroa ja ylittävän osuuden veroprosentti 31. Yli 1 000 000 perintöosasta perintöveroa taas maksetaan vakioerä 297 500 euroa sekä alarajan ylittävältä osalta 33%.

Vainajan tavanomainen koti-irtaimisto on kuitenkin 4000 euroon asti verovapaata ja lisäksi vainajan puoliso sekä vainajan alaikäinen lapsi saavat tehdä perintöosuudestaan eräitä vähennyksiä. Puolisolla on myös oikeus niin sanottuun puolisovähennykseen, joka tarkoittaa, että hänellä on oikeus vähentää perintöosuudestaan 90 000 euroa. Alaikäisellä lapsella puolestaan on oikeus alaikäisyysvähennykseen, eli 60 000 euron vähentämiseen perintöosastaan. Näissä tilanteissa veroa maksetaan vain vähennyksen ylittävältä osalta. Perintöverosta on mahdollista tehdä myös eräitä muita vähennyksiä.

Huomioon kannattaa myös ottaa, että mahdollinen saatu ennakkoperintö lisätään varsinaisessa perinnönjaossa perintöosan arvoon, joten se voi nostaa veroprosenttia.

Lisätietoja perintöveron suuruudesta voi kysellä esimerkiksi lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa