Minilex - Lakipuhelin

Perintöveron määräytyminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perintövero määräytyy kahden eri seikan mukaan sillä perintöveron suuruuteen vaikuttavat niin perittävän omaisuuden arvo kuin perinnönsaajan sukulaisuussuhde perinnönjättäjäänkin.

Perintöveroa maksetaan yli 20 000 euron perinnöstä ja vero määräytyy maksettavaksi huolimatta siitä, onko perinnön saannin taustalla sukulaisuus vai testamentti. Veron määrä lasketaan jokaiselle perillisille erikseen saatavan perinnön käyvän arvon mukaisesti vainajan omaisuudesta laaditun perukirjan ja erillisen perinnöstä annettavan veroilmoituksen perusteella.

Perintöverotuksessa on käytössä kaksi veroluokkaa. Ensimmäiseen – kevyemmin verotettuun - luokkaan kuuluvat vainajan aviopuoliso, vainajan suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa olevat perilliset – eli lapset, lapsenlapset, vanhemmat, isovanhemmat ja niin edelleen –,  vainajan aviopuolison suoraan alenevassa polvessa olevat perilliset, sekä eräässä tapauksessa vainajan kihlakumppani. Ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvana pidetään myös sellaista vainajan kanssa avioliitonomaisissa suhteissa elänyttä henkilöä, jonka kanssa vainaja on aiemmin ollut avioliitossa tai jonka kanssa hänellä on – tai on ollut – yhteinen lapsi. Nykyisin myös ottovanhemmat ja ottolapset ovat samassa asemassa biologisten sukulaisten kanssa. Toiseen veroluokkaan puolestaan kuuluvat kaikki muut mahdolliset perinnönsaajat kuten kaukaisemmat sukulaiset tai ei-sukulaiset.

Perintövero määräytyy siis ensinkin veroluokan ja luokan sisällä perittävän omaisuuden arvon mukaisesti. Omaisuuden arvon mukaan saatavasta perinnöstä maksetaan niin sanottu vakioerä, joka vaihtelee perinnön arvon mukaan, sekä kunkin arvoluokan alarajan ylittävän omaisuuden arvon mukainen prosenttiosuus. Perintöverotuksessa myös mahdollinen aiemmin saatu ennakkoperintö otetaan huomioon perintöosan arvoa määriteltäessä.

Tarkempaa tietoa perintöveron määräytymisestä ja esimerkiksi erilaisista siitä tehtävistä vähennyksistä voi tiedustella ammattilaisilta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa