Minilex - Lakipuhelin

Perintöveron määrä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perintöveron määrä vaihtelee perinnön saajan mukaan ja perinnön saajat jaetaan kahteen veroluokkaan. Perintöveron määrä vaihtelee sen mukaan kumpaan luokkaan perinnön- tai testamentinsaaja kuuluu. Kaikkein vähäisimpiä perintöjä ei veroteta ollenkaan.

Alle 20 000 suuruinen osuus perinnöstä on aina verovapaa, oli perinnönsaaja kuka tahansa. Tätä pienemmät perinnöt ovat siis täysin verovapaita. Lisäksi puoliso ja alaikäinen lapsi saavat tehdä verotettavasta perintöosuudesta erityiset vähennykset. Perittävän puoliso saa vähentää perintöosuudestaan 40 000 euroa. Tätä vähennystä kutsutaan puolisovähennykseksi. Perittävän alaikäisellä lapsella on oikeus alaikäisyysvähennykseen, eli hän saa vähentää perintöosuudestaan 60 000 euroa. Veroa maksetaan vain vähennyksen ylittävästä osasta.

Verovapaan osuuden yli menevästä määrästä maksetaan perintöveroa perintöveroluokan mukaan. Ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvat perittävän läheisemmät sukulaiset sekä puoliso. Toiseen veroluokkaan kuuluvat muut perinnön- ja testamentinsaajat.

Perintöveroasteikko on kirjattu perintö- ja lahjaverolakiin. Tällä hetkellä käytettävä veroasteikko on tullut voimaan 1.1.2015. Otetaan esimerkiksi perintöosuus, joka on arvoltaan yli 20 000, mutta alle 40 000. Veron alaraja on 20 000. Jos perinnönsaaja kuuluu ensimmäiseen perintöveroluokkaan, perinnöstä on maksettava ensinnäkin vakioeräksi kutsuttu osuus, tässä tapauksessa 100 euroa. Alarajan, eli 20 000 euron, ylittävästä osasta maksetaan veroa 8 %. Jos perinnönsaaja kuuluu toiseen veroluokkaan, vakioerä on samanarvoisesta perinnöstä yhtä lailla 100 euroa, mutta alarajan ylittävästä osasta on maksettava veroa 21 %.

Perinnönsaajalle annettu ennakkoperintö verotetaan lahjana. Saatu ennakkoperintö huomioidaan myöhemmässä perinnönjaossa osana perinnönsaajan perintöosuutta.

Perintöveron määrään vaikuttaa siis perinnön suuruus, samoin kuin perinnönsaajan sukulaisuussuhde perittävään. Perintöverosta on mahdollista tehdä muitakin vähennyksiä kuin edellä mainitut esimerkit. Niiden selvittämiseksi on oltava selvillä voimassa olevasta oikeudesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa