Minilex - Lakipuhelin

Perintöveron ensimmäinen veroluokka

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perintöverotuksen ensimmäiseen veroluokkaan - joka on toista veroluokkaa kevyemmin verotettu - kuuluvat vainajan aviopuoliso, vainajan suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa olevat perilliset – eli lapset, lapsenlapset, vanhemmat, isovanhemmat ja niin edelleen –,  vainajan aviopuolison suoraan alenevassa polvessa olevat perilliset sekä eräässä tapauksessa vainajan kihlakumppani. Ensimmäiseen veroluokkaan kuuluu lisäksi sellainen vainajan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa elänyt henkilö, jonka kanssa vainaja on aiemmin ollut avioliitossa tai jonka kanssa hänellä on – tai on ollut – yhteinen lapsi. Nykyisin myös ottovanhemmat ja ottolapset ovat samassa asemassa biologisten sukulaisten kanssa.

Perintöveron määrä lasketaan kunkin perillisen kohdalla erikseen saatavan perinnön käyvän arvon mukaisesti vainajan omaisuudesta laaditun perukirjan ja erillisen perinnöstä annettavan veroilmoituksen perusteella. Perintöveroa maksetaan kaikesta yli 20 000 euron arvoisesta perinnöstä, mutta siitä on mahdollista tehdä joitakin vähennyksiä.

Kunkin perillisen saamasta perinnöstä maksetaan niin sanottu vakioerä, joka vaihtelee perinnön arvon mukaan, sekä kunkin ensimmäisen veroluokan niin sanotun arvoluokan alarajan ylittävän omaisuuden arvon mukainen prosenttiosuus. Perintöverotuksessa myös mahdollinen aiemmin saatu ennakkoperintö otetaan huomioon perintöosan arvoa määriteltäessä.

Ensimmäisen perintöveroluokan mukainen perintöveron suuruus määräytyy siis saatavan perinnön käyvän arvon mukaisesti. Jos perittävä osuus on arvoltaan 20 000 – 40 000 euroa maksetaan veroa vakioerä 100 euroa sekä alarajan ylimenevästä osasta 7%. Jos perintöosan arvo taas on 40 000 – 60 000 euroa, veroa maksetaan vakioerä 1500 euroa sekä 10% alarajan ylittävästä osasta. Perintöosan arvon ollessa 60 000 – 200 000 euroa vakioerä on 3500 euroa ja veroprosentti ylimenevästä osasta 13, arvon ollessa 200 000 – 1 000 000 euroa vakioerä taas on 21 700 euroa ja veroprosentti alarajan ylimenevästä osasta 16.  Jos perittävän osuuden arvo ylittää 1 000 000 euroa on vakioerä 149 700 euroa ja alarajan ylittävän osuuden veroprosentti 19.

Tarkempaa tietoa perintöveron määräytymisestä ja esimerkiksi erilaisista siitä tehtävistä vähennyksistä voi tiedustella lakimiehiltämme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa