Minilex - Lakipuhelin

Perintöveroluokat

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perintöveroa maksavat perilliset ja mahdolliset testamentinsaajat ja vero määrätään jokaiselle erikseen. Perintöveron määrään vaikuttavat sekä perintöosan suuruus että perinnön- tai testamentinsaajan ja vainajan välinen sukulaisuussuhde. Perinnönsaajat on jaettu kahteen perintöveroluokkaan sukulaisuussuhteen mukaan ja veron määrä lasketaan näiden veroluokkien mukaan riippuen siitä, kumpaan veroluokkaan perillinen kuuluu. Perintöveroluokissa on määritelty perinnön arvo, veron määrä alarajan kohdalla sekä veroprosentti alarajan ylittävältä osalta.

Ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvat perinnönjättäjän aviopuoliso, suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva perillinen (lapsi, lapsenlapsi, vanhempi, isovanhempi ja niin edelleen), aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen sekä sellainen perinnönjättäjän kihlakumppani, jolle annetaan perintökaaressa tarkoitettu avustus. Aviopuolisona pidetään myös perinnönjättäjän kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa elävää henkilöä, joka on aikaisemmin ollut avioliitossa perinnönjättäjän kanssa tai jolla on tai on ollut yhteinen lapsi perinnönjättäjän kanssa. Lisäksi ottolapset ja ottovanhemmat ovat verotuksellisesti samassa asemassa biologisten sukulaisten kanssa.

I veroluokkaan kuuluvat henkilöt maksavat perintöveroa seuraavasti:

  • Perinnön arvon ollessa 20 000 – 40 000, vero alarajan kohdalla 100 € ja ylimenevästä osasta 7%
  • Perinnnön arvo ollessa 40 000 – 60 000, vero alarajan kohdalla 1 500 € ja ylimenevästä osasta 10%
  • Perinnön arvon ollessa 60 000 – 200 000, vero alarajan kohdalla 3 500 € ja ylimenevästä osasta 13%
  • Perinnön arvon ollessa 200 000 – 1 000 000, vero alarajan kohdalla 21 700 € ja ylimenevästä osasta16 %
  • Perinnön arvon ollessa 1 000 000 tai enemmän, vero alarajan kohdalla 149 700 ja ylimenevästä osasta 19%

Toiseen veroluokkaan kuuluvat muut kuin ensimmäiseen veroluokkaan kuuluva sukulaiset sekä suvun ja perheen ulkopuoliset henkilöt.

II veroluokkaan kuuluvat henkilöt maksavat perintöveroa seuraavasti:

  • Perinnön arvon ollessa 20 000 – 40 000, vero alarajan kohdalla 100 € ja ylimenevästä osasta 19%
  • Perinnön arvon ollessa 40 000 – 60 000, vero alarajan kohdalla 3 900 € ja ylimenevästä osasta 25%
  • Perinnön arvon ollessa 60 000 – 200 000, vero alarajan kohdalla 49 500 € ja ylimenevästä osasta 31%
  • Perinnön arvon ollessa 1 000 000 tai enemmän, vero alarajan kohdalla 297 500 € ja ylimenevästä osasta 33%

Esimerkki: Vainajalta jäi kaksi aikuista lasta eikä hän ollut määrännyt omaisuudestaan testamentilla. Molemmat lapset saavat siis yhtä suuren osan vainajan omaisuudesta. Omaisuutta jäi velkojen ja muiden kulujen vähentämisen jälkeen jaettavaksi 100 000 euroa. Molemmat lapset saavat siis 50 000 euroa, josta he maksavat perintöveroa I veroluokan mukaan (vuosi 2017) kumpikin 2 200 €.

Alle 20 000 euron suuruisesta perintöosasta ei tarvitse maksaa lainkaan veroa. Myös perinnönjättäjän tavanomainen koti-irtaimisto on verovapaata aina 4 000 euroon saakka. Yllä olevat veroluokat ovat tulleet voimaan 1.1.2017 alkaen. Ajankohtaiset perintöveroluokat löytyvät Verohallinnon sivuilta. Jos perintö on kuitenkin saatu esimerkiksi vuonna 2016, myös tämän vuoden ja aikaisempien vuosien perintöverotaulukot löytyvät Verohallinnon sivuilta.

Perintöveron määrää laskettaessa on myös otettava huomioon mahdollinen puoliso- tai alaikäisyysvähennys. Perinnönjättäjän puoliso ja henkilö, johon sovelletaan tuloverolain puolisoa koskevia säännöksiä, saa vähentää veronalaisesta perintöosuudestaan 90 000 euroa (puolisovähennys). Tuloverolain mukaan puolisoita koskevia säännöksiä sovelletaan myös avioliitonomaisissa olosuhteissa verovuonna yhteisessä taloudessa avioliittoa solmimatta jatkuvasti eläneisiin henkilöihin, jotka ovat aikaisemmin olleet keskenään avioliitossa tai joilla on tai on ollut yhteinen lapsi.

Lisäksi sellaisella perinnönjättäjän suoraan alenevassa polvessa olevalla perillisellä, jolla perinnönjättäjän kuolinhetkellä lähinnä oli oikeus periä perinnönjättäjä ja joka tuolloin ei ollut täyttänyt 18-vuotta, saa vähentää veronalaisesta perintöosuudestaan 60 000 euroa (alaikäisyysvähennys). Alaikäisyysvähennyksen soveltamisala on siten rajoitettu nuoreen rintaperilliseen ja siihen, että saajan tulee olla saantohetkellä vainajan lähin perillinen. Alaikäisyysvähennykseen eivät siten ole oikeutettuja esimerkiksi sellaiset alaikäiset lapset, joiden saantoperusteena on ollut heidän vanhempansa luopuminen perinnöstä. Vähennysoikeus on kuitenkin olemassa, jos saannon perusteena on sijaantuloperimys.

Puoliso- ja alaikäisyysvähennys siis korottaa sitä määrää, jonka perillinen tai testamentinsaaja voi saada ilman veroseuraamuksia. Puolisolle voidaan esimerkiksi testamentata omaisuutta 109 999 euroa ilman, että siitä tulee maksaa perintöveroa, sillä vähennyksen jälkeen verotettavaksi määräksi jää 19 999 euroa ja alle 20 000 euron arvoisesta perinnöstä ei makseta lainkaan veroa. Vastaavasti alaikäiselle lapselle voidaan esimerkiksi testamentata omaisuutta 79 999 euron arvosta ilman, että hän joutuu maksamaan siitä veroa.

Puoliso- ja alaikäisyysvähennykseen ovat siis oikeutettuja edellä mainitut kriteerit täyttävät perinnön- ja testamentinsaajat. Näitä vähennyksiä ei tarvitse erikseen vaatia, vaan verottaja tekee vähennykset oma-aloitteisesti veroa määrätessään.

Kun verottaja on saanut perintöverotuksen tehtyä, perilliset saavat postitse verotuspäätökset perintöveron määrästä. Verotuspäätöksestä voit myös katsoa, onko verottaja hyväksynyt perukirjaan merkityn omaisuuden arvon ja vähennykset sellaisenaan perintöverotuksen perusteeksi. Verotuspäätöksestä löytyvät myös maksettavan veron määrä, eräpäivä sekä muut maksun yksilöintitiedot. Jos veron määrä on alle 500 euroa, se on maksettava yhdessä erässä. Tätä suurempi vero on automaattisesti jaettu kahteen maksuerään.

Jos tarvitset lisätietoa liittyen perintöveroluokkiin, veron määrään tai mihin tahansa asiaan perintöverotukseen liittyen, ota rohkeasti yhteyttä Minilexin lakimiehiin. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa