Minilex - Lakipuhelin

Perintöveroluokat

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönsaajat jaetaan kahteen veroluokkaan, jonka perustana on sukulaisuus- taikka lankoussuhde perittävään. Ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvat perinnönjättäjän aviopuoliso, suoraan ylenevässä taikka alenevassa polvessa oleva perillinen sekä aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen. Näin lapset (myös ottolapset kuuluvat), lapsenlapset, vanhemmat sekä isovanhemmat kuuluvat ensimmäiseen veroluokkaan. Ensimmäiseen veroluokkaan lasketaan kuuluvaksi myös perinnönjättäjän kihlakumppani, jolle annetaan perintökaaressa tarkemmin määriteltyä avustusta. Aviopuolisoon rinnastetaan myös perinnönjättäjän kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa elävä avopuoliso, joka on aikaisemmin ollut avioliitossa perinnönjättäjän kanssa taikka jolla on tai on ollut yhteinen lapsi perinnönjättäjän kanssa. Toiseen veroluokkaan kuuluvat kaikki muut sukulaiset sekä vieraat henkilöt.

Perintöveron määrään vaikuttaa perittävän ja perinnönsaajan sukulaisuus- taikka lankoussuhteen lisäksi perityn omaisuuden arvo. Alle 20 000 euron suuruisesta perintöosasta ei kuitenkaan makseta perintöveroa lainkaan. Veronalaisesta perintöosuudesta saavat perittävän puoliso sekä alaikäinen lapsi vähentää puoliso- sekä alaikäisyysvähennyksen, joiden määrät ovat 90 000 euroa ja 60 000 euroa. Perintövero määrätään perintö- ja lahjaverolaissa määriteltyjen asteikkojen mukaan, sen mukaan kumpaan veroluokkaan kuuluu.

Perintöverotukseen liittyvissä yksityiskohtaisissa kysymyksissä kannattaa kääntyä asiantuntevan lakimiehen puoleen. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa