Minilex - Lakipuhelin

Perintöveroasteikko

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomen perintö- ja lahjaverolain mukaan perinnöstä on maksettava veroa. Tuon veron määrä riippuu siitä, kuinka läheinen perintöä saava henkilö oli perittävän kanssa. Perintö- ja lahjaverolaissa perilliset on jaettu kahteen veroluokkaan. Tämän jälkeen laissa on kumpaakin veroluokkaa varten asteikko, joiden mukaisesti perillisen perintöverovelvollisuus määräytyy. Tässä artikkelissa käsitellyt pykälät sisältyvät perintö- ja lahjaverolain 2. lukuun (Perintöveron suorittamisvelvollisuus ja määrä).

Perintö- ja lahjaverolain mukaiseen veroluokkaan I kuuluvat ne perittävälle erityisen tärkeät henkilöt, jotka perintö- ja lahjaverolain 11 § (pykälä) luettelee. Tähän ryhmään kuuluvat

  • vainajan leski,
  • vainajan suoraan ylenevässä polvessa oleva perillinen (vanhemmat, isovanhemmat jne.),
  • vainajan suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen (lapsi, lapsenlapsi jne.),
  • vainajan aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen,
  • vainajan kihlakumppani ja vainajan avopuoliso (jos hän täyttää avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetun lain avopuolison määritelmän). Perinnönjättäjän kihlakumppani ja avopuoliso kuuluvat veroluokkaan I vain siinä tapauksessa, että he saavat perintökaaren mukaista avustusta.

Veroluokkaan I kuuluvat henkilöt maksavat vähemmän perintöveroa kuin veroluokkaan II kuuluvat henkilöt.​

Perintö- ja lahjaverolain mukaiseen veroluokkaan II kuuluvat kaikki muut sukulaiset ja vieraat.

Perintö- ja lahjaverolain 14 § sisältää perintöveroasteikot kummallekin veroluokalle. Ensimmäisenä pykälässä on veroluokan I mukainen asteikko, jonka mukaan perillisen perintöverovelvollisuuden määrä riippuu tämän perintöosuuden arvosta. Pykälässä on jaettu mahdolliset perintöosuuksien arvot viiteen kategoriaan:

  • 20 000 – 40 000 euron arvoiset perinnöt,
  • 40 000 – 60 000 euron arvoiset perinnöt,
  • 60 000 – 200 000 euron arvoiset perinnöt
  • 200 000–1 000 000 euron arvoiset perinnöt, ja
  • yli miljoonan (1 000 000) euron arvoiset perinnöt.

Veroluokan I perintöveroasteikko sisältää myös perintöveron vakio-osuudet kunkin kategorian alarajalla ja perintöveroprosentit alarajan ylittävälle osuudelle perinnön arvosta. Mitä suuremmasta perinnöstä on kyse, sitä suuremmat ovat perintöveron vakio-osuus ja sen päälle laskettava prosenttiosuus. Alle 20 000 euron arvoisista perinnöistä ei tarvitse maksaa perintöveroa lainkaan.

Juuri kerrottu kuvaus voi alla hieman hankalasti ymmärrettävissä, mutta selventävä esimerkki saattaa auttaa. Jos perillisen saaman perintöosuuden arvo on 50 000 euroa, se asettuu perintö- ja lahjaverolain 14 §:n asteikossa 40 000 – 60 000 euron arvoisten perintöjen kategoriaan. Kyseisen kategorian perintöveron vakioerä 40 000 euron alarajan kohdalla on 1 700 euroa. Esimerkkihenkilömme perintöosuus ylittää kategorian alarajan 10 000 eurolla (50 000e – 40 000e). Perintö- ja lahjaverolain 14 §:n asteikko asettaa veroprosentiksi 11 % tälle alarajan ylittävälle osalle perintöä. Kategorian alarajan ylittävästä 10 000 euron perinnöstä maksetaan siis perintöveroa 1100 euroa (10 000e X 0.11). Veroluokkaan I kuuluvan 50 000 euron arvoisen perinnön saaneen esimerkkihenkilömme maksettavaksi perintöveroksi tulee siis 1700 euroa + 1100 euroa eli 2800 euroa.

Veroluokkaan II kuuluville henkilöille on oma perintöveroasteikkonsa perintö- ja lahjaverolain 14 §:ssä. Tässä toisessa perintöveroasteikossa on samat mahdollisten perintöosuuksien kategoriat kuin veroluokan I perintöveroasteikossa (kuvailtu yllä). Veroluokan II asteikossa on kuitenkin korkeammat perintöveron vakioerät perintöosuuksien kategorioiden minimirajoilla ja korkeammat veroprosentit vakioerän ylimenevästä osasta. Jos edellä kuvaillun esimerkin henkilö kuuluisikin veroluokkaan II, hänen perintöosuutensa ensimmäisestä 40 000 eurosta aiheutuu 4300 euron perintöveron vakioerä. 40 000 euron alarajan ylittävästä 10 000 eurosta esimerkkihenkilömme maksaa perintöveroa 27 % eli 2700 euroa. Tällöin esimerkkiperillinen maksaa siis yhteensä 4300 euroa + 2700 euroa eli 7000 euroa perintöveroa, mikä on huomattavasti enemmän kuin veroluokkaan I kuuluvan henkilön 2800 euron perintövero samanarvoisesta 50 000 euron perintöosuudesta.

Verohallinnon internetsivuilla (www.vero.fi) on perintöveron laskemista helpottava laskuri osiossa Laskurit (>Perintöverolaskuri).

Perintöveroasteikoista on vielä huomautettava, että niitä koskeva pykälä (perintö- ja lahjaverolain 14 §) on päivitetty ainakin kaksi kertaa aiemmin (vuosien 2012 ja 2014 lakiuudistuksilla). Tässä artikkelissa esimerkkeinä käytetyt perintöveron vakioerät ja perintöveroprosentit saattavat siten vanhentua, jos lainsäätäjä (eli eduskunta) päättää päivittää perintöveroasteikot uudestaan tulevaisuudessa.

Minilex.fi-sivulla on paljon eri oikeudenaloja valottavia artikkeleita. Näiden artikkelien avulla voit halutessasi selvittää lisää perintöverotuksesta tai jostain aivan muusta oikeudellisesta aiheesta. Jos tilanteesi on monimutkainen tai vaikea, on suositeltavaa ottaa yhteyttä lakimiehiimme, jotka pystyvät antamaan juuri Sinun olosuhteisiisi räätälöityä oikeudellista neuvontaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa