Minilex - Lakipuhelin

Perintövero yli sukupolven

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perintövero on mahdollista siirtää ikään kuin yli sukupolven lastenlapsille. Perittävä voi tehdä testamentin taikka yksi sukupolvi voi välttää perintöveron, mikäli perinnöstä luovutaan.

Tehokkaasti luopumalla perinnöstä, voidaan yksi sukupolvi jättää perintöverottamatta ja siten siirtää perintöverotusta yli sukupolven. Perinnöstä voidaan luopua ennen perittävän kuolemaa taikka perittävän kuoleman jälkeen. Ennen perittävän kuolemaa perinnöstä luopuminen tehdään hyväksymällä testamentti taikka kirjallisella ilmoituksella. Perittävän kuoleman jälkeen perinnöstä voidaan luopua, mikäli luopujan ei katsota ryhtyneen perintöön. Perinnönsaajan onkin viimeistään perunkirjoitustilaisuudessa hyvä luopua perinnöstä. Perinnönsaaja ei saa toimia siten, että hänen voidaan katsoa ottaneen perintö vastaan. Lakisääteisiin toimin ryhtymistä ei kuitenkaan katsota perintöön ryhtymiseksi.

Tärkeää on huomata, että luopuminen voi tapahtua tehokkaasti vain sijaantuloperillisten hyväksi. Luopujan osuus menee sille, joka olisi ollut perillisen asemassa, jos luopuja itse olisi kuollut ennen perittävää. Perinnöstä luopumisessa perittävä lapsi voi näin ollen luopua perinnöstä lastenlapsien hyväksi. Lapsenlapset ovat oikeutettuja perintöön, koska he ovat siinä asemassa, mikäli perittävän lapsi olisi kuollut ennen perittävää. Luovutuksensaajalla tulee olla rajoittamaton omistusoikeus; luopuja ei voi pidättää itsellään esimerkiksi hallinta- taikka tuotto-oikeutta. Perinnöstä luopumisessa kannattaa olla tarkkana, sillä mikäli perinnöstä luopuminen katsotaan tehottomaksi, perintöverovelvollisuuden lisäksi syntyy toinen verovelkasuhde: lahjaverovelkasuhde. 

Eräs vaihtoehto on myös testamentin tekeminen lapsenlapsille. Perittävä voi testamentissaan testamentata omaisuuttaan yli sukupolven. Hyppäämällä perintöverotuksessa sukupolven yli, saa jokainen perinnönsaaja ikään kuin hyväkseen perintöveron alarajan. Perintöveroa on maksettava vasta kun perintöosuus ylittää 20 00 euroa. Edellä kerrotuilla oikeustoimilla voidaan saavuttaa merkittäviä veroetuja. Lisäkysymysten suhteen kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa