Minilex - Lakipuhelin

Perintövero vai luovutusvoittovero - kumpi niistä kannattaa maksaa?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perintövero määrätään jäämistön arvosta. Kukin perillinen maksaa perintöveroa hänen saamansa perintöosuuteensa mukaan sekä sen mukaan, miten läheinen sukulainen hän on perinnönjättäjään nähden. Perintöveron määrä lasketaan perityn omaisuuden verotuksessa vahvistettavan arvon perusteella. Omaisuuden arvon lähtökohdaksi pidetään sen perukirja-arvo. Verotuksessa voidaan kuitenkin poiketa tästä arvosta, jos katsotaan, että perukirjaan merkitty arvo ei vasta omaisuuden käypää arvoa.

Mikäli peritty omaisuus myydään suuremmalla hinnalla kuin mitä perintöverotuksessa on vahvistettu, myyjät saattavat joutua maksamaan luovutusvoittoveroa ylimenevältä osalta. Luovutusvoiton määrä on hankintamenon ja myyntihinnan erotus. Perityn omaisuuden hankintamenona pidetään sen perintöverotuksessa vahvistettu arvo.  

Luovutusvoitoista maksetaan pääomatuloveroa, joka on 30 % alle 30 000 euron voitoissa ja ylimenevältä osin 34 %. Vastaavasti perintöveroprosentti on I-veroluokkaan kuuluville, eli lähisukulaisille, korkeimmillaan 20 ja II-veroluokkaan kuuluville korkeimmillaan 33 %. Luovutusvoittoverotus on siten perintöverotusta ankarampaa lähisukulaisten osalta.

Tämän takia lähisukulaisten on aina edullisempaa maksaa perintöveroa kuin luovutusvoittoveroa. Kauempana olevien sukulaisten osalta saattaa myös olla edullisempaa maksaa perintöveroa luovutusvoittoveron sijaan, riippuen perintöosuuden suuruudesta ja paljonko siitä on maksettu perintöveroa.

Näin ollen, mikäli peritty omaisuus on tarkoitus myydä pian perinnönjaon jälkeen, omaisuus kannattaa arvioida perunkirjoituksessa mahdollisimman lähellä käypää arvoa. Tällä tavalla voidaan välttää luovutusvoittoveron maksamista kokonaan. Tämä edellyttää tietysti, että perintöverotusarvo vastaa toteutunutta myyntihintaa, joten perunkirjoitustilaisuudessa kannattaa joissain tapauksissa varmuuden vuoksi arvostaa omaisuus hieman yli sen käypää arvoa.

Mikäli omaisuutta on myyty pian perintöverotuksen toimittamisen jälkeen korkeammalla hinnalla kuin mitä se on verotettu, perintöverotusarvo on vielä mahdollista muuttaa veronoikaisuhakemuksella. Tällöin myyjät maksaisivat lisää perintöveroa välttyäkseen luovutusvoittoverolta.  Vastaavasti voidaan alentaa perintöverotusarvoa ja saada perintöveron palautusta, jos omaisuus myydään perukirjaan merkittyä arvoa alemmalla hinnalla.

Huomioitavaa on, että luovutusvoittoveroa ei aina joudu maksamaan. Mikäli luovutuksen kohde on asunto, toimittamalla ositus ennen myyntiä voi olla mahdollista välttää luovutusvoittovero kokonaisuudessaan. Oman asunnon luovutusvoitto on nimittäin verovapaa, jos henkilö on asunut asunnossa yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan. Jos joku perillisistä omistaa ja asuu asunnossa vähintään 2 vuotta, saa hän sen myydessään oman asunnon luovutusvoiton verovapauden. Leski voi tiettyjen edellytysten täyttyessä myydä asunnon verottomasti pian osituksen jälkeen. Luovutusvoittoverotuksessa vainajan omistusaika koituu nimittäin lesken hyväksi. Mikäli tilanne on sellainen, että vainaja ja leski ovat omistaneet asunnon yhdessä vähintään kahden vuoden ajan, ja leski sittemmin saa asunnon itselleen osituksessa, saa hän heti osituksen jälkeen myydä asunnon verottomasti.

Perintöveroa koskevissa kysymyksissä kannattaa olla yhteydessä asiantuntijaan, jotta asia tulee asianmukaisesti selvitetyksi ja hoidetuksi. Mikäli haluat saada lisätietoa perintöverotuksesta tai haluat harjoittaa verosuunnittelua, voit ottaa yhteyttä lakimiehiimme, jotka ovat apunasi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa