Minilex - Lakipuhelin

Perintövero Suomessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perilliset sekä testamentinsaajat maksavat perintöveroa Suomessa. Perintöveron määrään vaikuttaa perinnönjättäjän sekä perillisen tai testamentinsaajan sukulaisuus- taikka lankoussuhde sekä perityn omaisuuden arvo. Perintövero määrätään jokaiselle erikseen. Perintöverovelvollisuus alkaa vainajan kuolinhetkestä, mutta laissa on myös säännöksiä sen varalta, että omaisuus saadaan haltuun myöhemmin. Tällainen tilanne on esimerkiksi kun perittävä on tehnyt rajoitetun omistusoikeustestamentin, jossa perintö menee ensin puolisolle ja tämän kuoltua yhteisille rintaperillisille. Tällöin leskelle määrätään perintövero testamentilla saadusta omaisuudesta. Lapset puolestaan eivät vielä lesken eläessä joudu maksamaan perintöveroa, jos he eivät vaadi lakiosaansa. Perintöveron perusteeksi pannaan se käypä arvo, joka omaisudella oli verovelvollisuuden alkaessa, tarkoittaen kuolinhetkeä. Käypä arvo tarkoittaa omaisuuden todennäköistä luovutushintaa. Alle 20 000 euron perintöosasta ei kuitenkaan makseta perintöveroa lainkaan.

Perintöveroa on suoritettava perintönä taikka testamentilla saadusta omaisuudesta, jos joko perinnönjättäjä, perillinen taikka testamentinsaaja asui kuolinhetkellä Suomessa. Riittää, kun jompikumpi, perinnönjättäjä taikka vaihtoehtoisesti perillinen taikka testamentinsaaja asui kuolinhetkellä Suomessa. 

Perintöveroa on myös suoritettava perintönä taikka testamentilla saadusta Suomesta olevasta kiinteästä omaisuudesta. Samoin on sellaisista yhteisön osakkeista taikka osuuksista, jonka varoista yli 50% muodostuu Suomessa olevasta kiinteästä omaisuudesta. Huomionarvoista on, että Suomessa olevasta kiinteästä omaisuudesta on aina suoritettava veroa Suomeen. Suomessa voidaan tehä niin kutsuttu ulkomaisen veron hyvitys, mikäli verovelvollinen maksaa samasta omaisuudesta veroa myös ulkomaille. Laissa on erikseen määritelty perintöverotuksen suhteen, milloin henkilön katsotaan asuvan Suomessa. Asuminen Suomessa on nimittäin sidottuna siihen, että henkilöllä on Suomessa varsinainen asunto ja koti.

Perunkirjoitus tulee järjestää kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Velvollisuus tähän on asetettu ensisijaisesti sille kuolinpesän osakkaalla, jonka hoidossa pesä on. Kopio perukirjasta tulee taas toimittaa kuukauden kuluessa perunkirjoitustilaisuudesta verotoimistoon.

Lisätietoa perintöverotuksesta löydät muista Minilexin artikkeleista. Asiantunteva lakimies myös auttaa mielellään oikeudellisten kysymyksien suhteen. Voit esimerkiksi soittaa lakipuhelimeen taikka jättää viestin kysy lakimieheltä -osioon.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa