Minilex - Lakipuhelin

Perintövero ja velka

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perintöverotus kohdistuu nettovarallisuuteen, mikä tarkoittaa sitä, että jäämistövarallisuudesta vähennetään vainajan sekä kuolinpesän velat. Velat eivät siis millään tavalla lakkaa vainajan kuoleman vuoksi. Ennen perinnönjakoa pesän velat on syytä maksaa pois. 

Vainajan velkojen ohella vainajan elinaikaan kohdistuvat verot ja maksut ovat niin ikään vähennyskelpoisia. Kuolinpesän arvosta saadaan myös vähentää vainajan hautaamisesta, perunkirjoituksesta ja hautakiven hankkimisesta sekä sen pystyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset kulut. Ensimmäisenä ennen muita velkoja tulevat maksettavaksi pesänselvitysvelat. Nimenomaisesti on säädetty, ettei perintöveroa saa vähentää. Merkityksellisessä asemassa on itse perukirja, jossa muun ohella vainajan varat sekä velat ovat luetteloituneina.

Kuolinpesän osakkaat eivät ole pääsääntöisesti henkilökohtaisessa vastuussa vainajan veloista. Kuolinpesän osakkaalle saattaa kuitenkin edellä mainitusta huolimatta muodostua henkilökohtainen vastuu veloista. Vastuu syntyy, mikäli pesää hoitava osakas esimerkiksi laiminlyö perunkirjoituksen toimittamisvelvollisuuden. Perunkirjoitus on nimittäin toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolintapauksesta. Vastuu saattaa syntyä myös, mikäli kuolinpesän osakas peruskirjoituksessa vaarantaa velkojan oikeuden antamalla vääriä tietoja taikka jättämällä tahallaan ilmoittamatta jonkin tietämänsä seikan. Mikäli kuolinpesän velat ovat suuremmat kuin varat, eli pesä on toisin sanoen ylivelkainen, on osakkaan henkilökohtaisen velkavastuun välttämiseksi hyvä hakea pesänselvittäjää kuolinpesälle.  Lisätietoa löydät Minilexin muista artikkeleista. Asiantuntevan lakimiehen tavoitat myös lakipuhelimesta. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa