Minilex - Lakipuhelin

Perintövero ja hallintatestamentti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hallintaoikeustestamentilla vainajan omaisuuden hallintaoikeus siirtyy testamentin saajalle. Tällöin omistusoikeus siirtyy esimerkiksi lapselle hallintaoikeuden siirtyessä puolisolle. Hallintaoikeustestamentilla turvataankin tyypillisesti lesken elämisen taso vainajan kuoleman jälkeen  ja samalla omaisuuden siirtyminen rintaperillisille vähentymättömänä. Käytännössä hallintaoikeustestamentit tehdään elinikäisiksi.

Hallin­taoi­keus­tes­ta­men­tilla on vaikutusta verotukseen. En­sinnä­kin hallin­taoi­keu­den saaja ei joudu mak­sa­maan perin­töve­roa. Toiseksi pe­rillis­ten mak­setta­vaksi tule­van veron määrästä vähennetään hallintaoikeuden pääomitettu arvo. Perintöverosta vähennettävän hallintaoikeuden arvon suuruuteen vaikuttaa mm. omaisuuden arvo ja lesken ikä. Näin ollen perilli­set mak­savat vä­hem­män perin­töve­roa kuin tilan­tees­sa, jossa he oli­sivat saa­neet omai­suuteen omistusoikeuden.

Perintöveron määrään voidaan vaikuttaa myös monilla muilla keinoilla. Mikäli haluat tietää näistä keinoista lisää, voit olla yhteydessä Minilexin lakimiehiin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa