Minilex - Lakipuhelin

Perintövero ja asunnon myynti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perittäessä omaisuutta tulee siitä maksaa perintövero, joka lasketaan omaisuuden verotuksessa vahvistettavan arvon perusteella. Tämän arvon lähtökohdaksi otetaan perunkirjoituksessa vahvistettu arvo. Perunkirjoituksessa uskotut miehet arvioivat koko pesään kuuluvan omaisuuden ja merkitsevät perukirjaan kunkin omaisuusesineen arvon parhaan arvionsa perusteella. Uskotut miehet voivat käyttää myös ulkopuolisen asiantuntijan, esimerkiksi kiinteistönvälittäjän arviota omaisuuden arvoa määritettäessä.

Perunkirjoituksessa omaisuutta, kuten asuntoa arvostettaessa omaisuuden arvossa on usein jonkin verran liikkumavaraa. Jos asunto on tarkoitus myydä pian perinnönjaon jälkeen, kannattaa omaisuus arvostaa mahdollisimman lähelle käypää arvoa tai jopa sen yli. Tällöin vältetään se, että asuntoa myydessä syntyisi luovutusvoittoa. Luovutusvoittoa verotetaan 30 prosentin pääomaverokannan mukaan, joten luovutusvoittoverotus on perintöverotusta ankarampaa. Näin ollen kevyempään kokonaisverorasitukseen päästään arvostamalla omaisuus käypään arvoon, jolloin maksetaan suurempi osa perintöverona ja minimoidaan maksettava luovutusvoittovero. Mikäli asunto olisi arvostettu selkeästi alle käyvän arvon, muodostuisi myytäessä iso luovutusvoitto, jolloin yhteensä maksettavaksi tulisi suurempi määrä veroja.

Sen sijaan, jos asuntoa ei ole tarkoitus myydä, se voidaan arvostaa hiukan käypää arvoa alempaan arvoon, jolloin maksettavan perintöveron määrä pienenee. Näin voidaan menetellä myös silloin, jos perinnön saaja aikoo itse asua asunnossa vähintään kahden vuoden ajan ennen sen myymistä, jotta hän saisi hyväkseen oman asunnon myyntivoiton verovapaushuojennuksen. Tällaisessa tilanteessa luovutusvoittoverotuksesta ei luonnollisestikaan tarvitse huolehtia, sillä luovutusvoitto on verovapaa. Oman asunnon luovutusvoiton verovapauden saaminen edellyttää sitä, että verovelvollinen on omistusaikanaan asunut asunnossa yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan. Perinnönsaajan omistusaika lasketaan perittävän kuolemasta ja asumisaika siitä, kun hän muutti asumaan asuntoon.

Perunkirjoituksessa omaisuutta arvostettaessa on hyvä muistaa, että perunkirjoitusarvo on vain lähtökohta perintöverotuksessa vahvistettavalle arvolle. Verottaja voi todeta, ettei perukirjalle kirjoitettu arvo vastaa omaisuuden todellista arvoa, jolloin verottaja toimittaa verotuksen omaisuuden todellisen arvon mukaan. Verohallinto on julkaissut ohjeistusta muun muassa siitä, miten eri alueilla sijaitsevien asuntojen verotusarvot voidaan arvioida muun selvityksen puuttuessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa