Minilex - Lakipuhelin

Perintövero ennen perintöä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sekä perillinen että testamentinsaaja tulee perintöverovelvolliseksi silloin, eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta, kun perinnönjättäjä kuolee. Perintöverovelvollisuuden syntymisen kannalta ratkaiseva ajankohta pääsäännön mukaan on siis kuolinpäivä. Perintöverovelvollisuuden syntyhetki siirtyy, jos omaisuuden saaja saa omistusoikeuden myöhemmin kuin perinnönjättäjän kuolinhetkellä.

Joissain tilanteissa voi käydä kuitenkin niin, että perintövero tulee maksettavaksi ennen kuin perillinen on saanut perimäänsä omaisuutta. Tällainen tilanne voi johtua esimerkiksi siitä, että perittävä on testamentannut hallintaoikeuden omaisuuteensa jollekin muulle kuin hänen ensisijaisille perillisilleen. Myös leskellä on lain mukaan oikeus hallita puolisoiden yhteisenä käytettyä kotia.

Koska perilliset saavat tällaisissa tilanteissa hallintaoikeudesta huolimatta omistusoikeuden perittävän omaisuuteen, ovat he velvollisia maksaan perintöveroa heti perittävän kuoleman jälkeen eikä vasta silloin, kun hallintaoikeus lakkaa. Hallintaoikeus pienentää perillisten perintöveron määrää, mutta ei kuitenkaan poista sitä kokonaan.

Perilliset joutuvat siis tällaisissa tilanteissa suorittamaan perintöveron ennen kuin he tosiasiassa saavat omaisuuden itselleen. Tämä saattaa johtaa ongelmallisiin tilanteisiin, jos perillisellä ei ole rahaa maksaa perintöveroa. Jos perittävän ainoa omaisuus on esimerkiksi asunto, johon leskellä on lain mukainen asumissuoja, perilliset eivät saa mitään omaisuutta ensin kuolleen puolison jälkeen, jolla he voisivat mahdollisesti selviytyä asunnon perintöveron suorittamisesta. Tästä syystä perilliset voivat joutua ottamaan lainaa perintöveron maksamiseksi.

Verohallinto voi hakemuksesta suostua maksujärjestelyyn, jonka avulla veron maksuaikaa voidaan pidentää. Tällaista maksujärjestelyä voidaan hakea tilapäisten maksuvaikeuksien vuoksi. Tällainen maksujärjestely ei kuitenkaan vaikuta viivästyskoron maksamiseen, vaan korkoa on silti maksettava alkuperäistä eräpäivää seuraavan päivän alusta siihen asti, kunnes vero maksetaan. Korko on 7 % vuonna 2017.

Vapautuksen perintöverosta voi saada erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa. Vapautuksen voi saada joko osittain tai kokonaan. Verosta vapautusta voi hakea, jos perintöverovelvollisen maksukyky on olennaisesti heikentynyt esimerkiksi sairauden, työttömyyden, elatusvelvollisuuden tai muun erityisen syyn vuoksi. Verosta vapauttaminen on kuitenkin erittäin harvinaista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa