Minilex - Lakipuhelin

Perintövero ajankohta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velvollisuus suorittaa perintöveroa alkaa, tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta, sekä  perillisen että testamentinsaajan osalta perinnönjättäjän kuolemasta. Verovelvollisuuden syntymisen kannalta ratkaiseva ajankohta on siis pääsääntöisesti kuolinpäivä. Kuolinpesän osakkaiden tulee järjestää perunkirjoitus kolmen kuukauden kuluessa kuoleman jälkeen ja toimittaa perukirjasta kopio Verohallinnolle kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta. Perukirjan käsittely Verohallinnossa kestää normaalisti enintään vuoden.

Verohallinto lähettää perinnön- tai testamentinsaajalle verotuspäätöksen ja tilisiirrot, joissa on tiedot maksettavan veron määrästä sekä eräpäivästä. Jos maksettavan perintöveron määrä on alle 500 euroa, se on maksettava yhdessä erässä. Jos perintöveron määrä on tätä suurempi, se maksetaan kahdessa osassa.

Jos kuitenkin perintönä tai testamentilla saatuun omaisuuteen sisältyy maatila tai yritys ja näistä suoritettavan perintöveron määrä on vähintään 1700 euroa, maksueriä voi olla enintään kymmenen. Edellytyksenä on, että perinnön- tai testamentinsaaja jatkaa toiminnan harjoittamista. Tällöin yhden erän suuruus on vähintään 850 euroa. Maksuajan pidennystä on haettava Verohallinnolta.

Perintöveron ensimmäinen eräpäivä on noin kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun verotuspäätös on postitettu. Toinen eräpäivä on kahden kuukauden kuluttua ensimmäisestä eräpäivästä.

Jos vero maksetaan eräpäivän jälkeen, tulee maksettavaksi myös viivekorkoa. Vuonna 2017 viivekorko on 7 % ja viivekorko lasketaan eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen siihen asti, kunnes perintövero maksetaan.

Jos perillisen veronmaksukyky on tilapäisesti alentunut, Verohallinto voi hakemuksesta suostua maksujärjestelyyn. Myös veron maksamisesta voi saada vapautuksen erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa. Vapautuksen voi saada joko osittain tai kokonaan. Vapautusta voi hakea, jos verovelvollisen maksukyky on olennaisesti heikentynyt esimerkiksi sairauden, työttömyyden, elatusvelvollisuuden tai muun erityisen syyn vuoksi.

Perunkirjoitus on siis tehtävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksen jälkeen. Perukirja tulee toimittaa Verohallinnolle kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta. Perintöverot määrätään perillisille ja testamentinsaajille perukirjassa annettujen tietojen mukaan. Perukirjan käsittely Verohallinnossa kestää yleensä enintään vuoden ajan. Tämän jälkeen Verohallinto lähettää maksutiedot perinnön- ja testamentinsaajille.

Ensimmäinen eräpäivä on noin kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun maksutiedot on postitettu. Seuraava eräpäivä on kahden kuukauden kuluttua ensimmäisestä eräpäivästä. Perintövero suoritetaan siis kahdessa erässä, jos veron määrä on 500 euroa tai enemmän. Maatila ja yritys on kuitenkin poikkeus tästä.

Lisätietoa perintöveron maksamisen ajankohdasta ja mahdollisuudesta maksujärjestelyyn tai verosta vapauttamiseen saat ottamalla yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa