Minilex - Lakipuhelin

Perintövero

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perintöveroa maksetaan yli 20 000 euron suuruisesta perinnöstä ja se tulee niin perillisten kuin mahdollisten testamentinsaajienkin maksettavaksi. Perintöveron määrä riippuu niin henkilön suhteesta perittävään kuin saatavan perintöosan suuruudestakin. Veron määrä lasketaan jokaiselle perilliselle erikseen ja perintöverotus toimitetaan vainajan omaisuudesta laaditun perukirjan ja erillisen perinnöstä annettavan veroilmoituksen perusteella. Perintöveroa maksetaan kuolinpesän käyvän arvon mukaisesti, joka määritellään perinnönjättäjän kuolinhetken mukaiseen arvoonsa. Muun muassa valtio, kunnat, kuntayhtymät, seurakunnat, opetuslaitokset sekä aatteelliset ja yleishyödylliset yhdistykset ovat vapaita perintöverosta.

Perintöverotuksen ensimmäisen veroluokan – jonka mukaan vero määräytyy vainajan aviopuolisolle, vainajan suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleville perillisille – eli lapsille, lapsenlapsille, vanhemmille, isovanhemmille ja niin edelleen –,  vainajan aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleville perillisille, sekä eräässä tapauksessa vainajan kihlakumppanille – mukainen verotus on hieman kevyempää kuin toisessa veroluokassa. Ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvana pidetään myös sellaista vainajan kanssa avioliitonomaisissa suhteissa elänyttä henkilöä, jonka kanssa vainaja on aiemmin ollut avioliitossa tai jonka kanssa hänellä on – tai on ollut – yhteinen lapsi. Nykyisin myös ottovanhemmat ja ottolapset ovat samassa asemassa biologisten sukulaisten kanssa. Toiseen veroluokkaan kuuluvat kaikki muut mahdolliset perinnönsaajat.

Perintöveroa maksetaan siis vain verovapaan osuuden ylimenevästä osasta kulloinkin kyseeseen tulevan perintöveroluokan mukaisesti. Perintöveroluokkien sisällä perintövero määräytyy perintöosuuden arvon mukaisesti niin, että eri arvoluokille on määritelty tietty vakioerä sekä luokan alarajan arvon ylittävältä osalta maksettava perintöveroprosentti.

Vainajan tavanomainen koti-irtaimisto on kuitenkin 4000 euroon asti verovapaata. Lisäksi vainajan puoliso sekä vainajan alaikäinen lapsi saavat tehdä perintöosuudestaan eräitä vähennyksiä. Puolisolla on oikeus niin sanottuun puolisovähennykseen, joka tarkoittaa, että hänellä on oikeus vähentää perintöosuudestaan 40 000 euroa. Alaikäisellä lapsella puolestaan on oikeus alaikäisyysvähennykseen, eli 60 000 euron vähentämiseen perintöosastaan. Näissä tilanteissa veroa maksetaan vain vähennyksen ylittävältä osalta. Perintöverosta on mahdollista tehdä myös eräitä muita vähennyksiä.

Huomioon kannattaa ottaa, että mahdollinen saatu ennakkoperintö lisätään varsinaisessa perinnönjaossa perintöosan arvoon, joten se voi nostaa veroprosenttia.

Lisätietoja perintöverosta voi kysellä ammattilaisilta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa