Minilex - Lakipuhelin

Perintöosuuden verotus


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kuolinpesän osakkaiden perintöosuudet määräytyvät laillisen perimysjärjestyksen tai testamentin perusteella. Lähtökohtana perinnönjaossa on se, että kullekin osakkaalla on oikeus saada osa kaikenlaatuisesta omaisuudesta. Kuitenkin sellainen omaisuus, jota ei sopivasti voida jakaa osiin, tulisi jakaa yhdelle saajalle.

Verotuksen toimittamisen yhteydessä verotettavan perintöosuuden suuruus määräytyy perukirjan ja mahdollisen testamentin perusteella. Perintöveron määrä ei riipu siitä, mitä perinnönsaaja lopulta saa perinnönjaossa, vaan se lasketaan perintöosuuden laskennallisen suuruuden perusteella. Kun perintöverotus perustuu vainajan kuolinhetken mukaisen varallisuuden verottamiseen, verotuksen toimittamisen yhteydessä tehdään vainajan omaisuudesta laskennallinen perinnönjako, jolla kuolinhetken mukainen omaisuus jaetaan verotettavaksi vainajan perillisille ja testamentinsaajille.

Perinnön arvona pidetään perintöverotuksessa sitä omaisuuden käypää arvoa, joka omaisuudella oli vainajan kuolinhetkellä. Käyvällä arvolla tarkoitetaan omaisuuden todennäköistä myyntihintaa. Jos jostain tietystä omaisuudesta on määrätty testamentilla, määräytyy testamentinsaajan perintövero juuri kyseisen omaisuuden käyvän arvon perusteella.

Verotettava perintöosuus ei kuitenkaan yleensä ole samansuuruinen kuin perinnönjaossa saatavien varojen määrä. Tämä johtuu siitä, että osakkaat voivat toimittaa perinnönjaon lähtökohtaisesti haluamallaan tavalla. Myös muutokset kuolinpesän varoissa kuoleman jälkeen tai pesän jakamisesta aiheutuneet kustannukset voivat johtaa siihen, että perinnönjaossa saatavien varojen määrä poikkeaa verotettavasta perintöosuudesta.

Mikäli haluat tietää lisää perintöosuuden verotuksesta, voit soittaa alla olevaan lakipuhelimen numeroon.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa