Minilex - Lakipuhelin

Perätön lausuma viranomaismenettelyssä ei koske epäiltyä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Myös muissa oikeudenkäyntiin verrattavissa viranomaismenettelyissä on pysyttävä totuudessa. Kuitenkin esimerkiksi rikosasian esitutkinnassa epäillyllä ei ole velvoitetta pysyä totuudessa ja näin ollen epäilty ei myöskään voi syyllistyä perättömään lausumaan viranomaismenettelyssä. Samoin perustein, kun henkilöä kuulustellaan poliisitutkinnassa henkilökohtaisesti sen vuoksi, onko hänelle tuomittava rangaistuksen tapainen seuraus, hän ei voi syyllistyä perättömään lausumaan. Tämä johtuu siitä, että kun tutkinta toimitetaan sen selvittämiseksi, onko jollekin henkilölle tuomittava tai määrättävä rangaistukseen verrattava seuraamus, hänen asemaansa sovelletaan rikoksesta epäiltyä koskevia säännöksiä. Epäillyn kanssa samassa asemassa ovat myös oikeushenkilön lakimääräiset edustajat, joita kuulustellaan esitutkinnassa oikeushenkilön rangaistusvastuun selvittämiseksi.

Jos joku valan tai vakuutuksen nojalla oikeudenkäyntiin rinnastettavassa viranomaismenettelyssä, muu kuin rikoksesta epäilty rikosasian esitutkinnassa henkilökohtaisesti läsnä ollen kuulusteltaessa tai muu kuin henkilö, jolle tutkinnan seurauksena voidaan tuomita tai määrätä rangaistukseen verrattava seuraamus, poliisitutkinnassa tai siihen rinnastettavassa viranomaismenettelyssä henkilökohtaisesti läsnä ollen kuulusteltaessa antaa väärän tiedon asiassa tai ilman laillista syytä salaa siihen kuuluvan seikan, syyllistyy perättömään lausumaan viranomaismenettelyssä. Perättömästä lausumasta ei kuitenkaan tuomita, jos lausuman antaja ennen kuulemisen tai kuulustelun päättymistä oikaisee lausuman tai ilmaisee salaamansa seikan tai totuudessa pysyminen on ollut mahdotonta ilman vaaraa joutua vastuuseen omasta rikoksesta tai siihen rinnastettavasta lainvastaisesta teosta.

Rangaistuksena perättömästä lausumasta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa