Minilex - Lakipuhelin

Palkkaturva

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Palkkaturvalla tarkoitetaan järjestelmää, jolla turvataan työntekijän oikeus palkkaansa työnantajan maksukyvyttömyystilanteissa, esimerkiksi työnantajan konkurssissa. Palkkaturva takaa sen, että työntekijä saa hänelle kuuluvat saatavansa asianmukaisesti työnantajan maksukyvyttömyydestä huolimatta. 

Työntekijällä on oikeus palkkaturvaan vain tiettyjen edellytysten täyttyessä. Tämän vuoksi työn tulee olla tehty Suomessa tai vaihtoehtoisesti suomalaisen työnantajan palveluksessa ulkomailla ja samanaikaisesti työntekijällä tulee olla kotipaikka Suomessa. Työntekijällä ja tehdyllä työllä tulee siis olla vahva liityntä Suomeen, jotta palkkaturvaa voidaan myöntää. Lisäksi edellytetään, että työntekijän saatava on selvä ja riidaton, jotta työntekijän palkka voidaan maksaa hänelle palkkaturvajärjestelmän kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että palkan peruste ja määrä tulee selvittää eikä niistä ole epäselvyyttä. Samalle työntekijälle maksettavan palkkaturvan määrä yhden työnantajan osalta on enimmillään 15 200 euroa.

Jos palkkaturvan hakeminen on tullut ajankohtaiseksi työnantajan maksukyvyttömyyden vuoksi, on noudatettava palkkaturvan hakemisesta laissa annettuja säännöksiä. Palkkaturvaa tulee hakea kolmen kuukauden kuluessa palkan erääntymisestä eli maksupäivästä. Myös mahdollista vahingonkorvausta tai hyvitystä tulee hakea kolmen kuukauden kuluessa tällaisen tuomion lainvoimaiseksi tulosta tai sopimuksen tekemisestä. Palkkaturvaa voi hakea työntekijä itse tai työntekijää edustava järjestö, joka hoitaa työntekijöiden saatavien perinnän työntekijöiden sijasta. Jos kyseessä on konkurssipesä, voi sekin hakea palkkaturvaa tiettyjen edellytysten täyttyessä.

Palkkaturvan hakemiseksi työnantajan tulee olla maksukyvytön. Tällaisena pidetään tilannetta, jossa

1) työnantaja on asetettu konkurssiin;

2) työnantaja on todettu kyvyttömäksi maksamaan ulosotossa olevia velkojaan;

3) työnantaja on laiminlyönyt ajallaan tilittää säädetyt ennakonpidätykset tai maksaa työnantajasuoritukset;

4) työnantaja ei ole tavoitettavissa tai on lopettanut toimintansa eikä työnantajan varoista pystytä saatavaa maksamaan; tai

5) työnantajan maksukyvyttömyys on muissa edellä mainittuihin verrattavissa tapauksissa palkkaturvaviranomaisen selvästi todettavissa.

Jos hakemus palkkaturvasta hylätään työnantajan riitautettua saatavan, voi siihen hakea muutosta kanteella käräjäoikeudessa. Mikäli saatavaan oikeutettu työntekijä ei tähän ryhdy, hän saattaa lopullisesti menettää oikeutensa vaatia palkkaturvaansa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa