Minilex - Lakipuhelin

Päätösvalta kommandiittiyhtiössä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Päätösvaltaa kommandiittiyhtiössä sen toiminnan aikana käyttävät vastuunalaiset yhtiömiehet. Lähtökohtana yhtiön hallinnossa on yksimielisyys, mutta vastuunalaisilla yhtiömiehillä on yleensä yksinkin oikeus ryhtyä yhtiötä koskeviin toimiin. Äänettömällä yhtiömiehellä ei ole lähtökohtaista oikeutta osallistua yhtiön asioiden hoitamiseen. Päätösvallan puuttumista kompensoi äänettömän yhtiömiehen rajoitettu vastuu yhtiön sitoumuksista.

Kommandiittiyhtiössä vähintään kaksi yhtiömiestä harjoittavat elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Kullakin vastuunalaisella yhtiömiehellä oleva mahdollisuus ryhtyä yhtiötä sitoviin toimiin edellyttää yhtiömiesten välistä luottamusta. Yhtiömiehet voivat sopia keskinäisistä suhteistaan yhtiösopimuksessa esimerkiksi edustusvaltaa rajoittamalla siten, että tiettyihin yhtiön puolesta tehtyihin hallintotoimiin vaaditaan kaikkien yhtiömiesten tai yhtiömiesten enemmistön lupa, tai niin sanotussa osakassopimuksessa, jolla tarkemmin määritellään yhtiömiesten keskinäiset suhteet. Osakassopimukseen otetuilla ehdoilla ei ole yhtiöoikeudellista sitovuutta, vaan ne pätevät ainoastaan sopimuksen osapuolten välillä. Yhtiösopimukseen otetun edustuskelpoisuuden rajoituksen vastaisesti tehty oikeustoimi ei ole pätevä siitä tietoiseen sopimuskumppaniin nähden.

Vastuunalainen yhtiömies saa yhtiösopimukseen otetusta edustusvaltaa rajoittavasta määräyksestä huolimatta ryhtyä toimeen yhtiön puolesta, mikäli toinen yhtiömies on sairauden tai poissaolon takia estynyt antamasta suostumusta, toimi on kiireellinen ja välttämätön yhtiön oikeuden turvaamiseksi tai yhtiötä uhkaavan vahingon torjumiseksi. Vastuunalaisella yhtiömiehellä on myös oikeus kieltää toista vastuunalaista yhtiömiestä ryhtymästä yksittäiseen toimeen yhtiön puolesta.

Yhtiöön mahdollisesti nimetty toimitusjohtaja voi edustaa yhtiötä sen juoksevaan hallintoon kuuluvissa tehtävissä. Äänetön yhtiömies voi edustaa yhtiötä toimitusjohtajan aseman, valtuutuksen tai prokuran perusteella.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa