Minilex - Lakipuhelin

Päätöksenteko hallintoasioissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Varsinaista päätöksentekoa on esittely, asian varsinainen päättäminen viranomaisessa eli asian ratkaiseminen sekä päätöksen saattaminen asiakirjamuotoon. Asian varsinainen päättäminen voi tapahtua monella tapaa, joko keskustelun tai äänestyksen kautta tai päätöksen toteamisella. Hallinnossa on yleisesti käytössä asioiden ratkaisu esittelystä.

Hallinnon eri päätöksentekotavat voidaan jaotella toimisto- eli päällikköjärjestelmän mukaiseen päätöksentekoon sekä äänestykseen. Näitä päätöksentekotapoja erottaa lähinnä vain viranomaisen kokoonpano. Suurimman osan asioista valtionhallinnossa päättää viraston päällikkö tai alempaa yksikköä johtava virkamies, jolloin päätöksenteko tapahtuu siis yhden henkilön toimesta. Päälliköllä on valmistelussa apunaan usein myös johtoryhmä. Äänestys on tavallinen päätöksentapa, kun virastoa johtaa kollegio eli johtokunta, joka päättää ainoastaan tärkeimmät asiat. Samoin tämä päätöksentekomuoto on tavallinen valtion liikelaitoksissa, joissa on monijäseninen hallitus, sekä kunnallishallinnossa, jossa asiat päättää yleensä monijäseninen luottamushenkilöelin. Toimisto- eli päällikköjärjestelmä perustuu yhden henkilön asiantuntemukselle. Kun päätöksenteosta vastaa vain yksi henkilö, asioiden ratkaiseminen on yksinkertaisempaa ja tehokkaampaa. Tällaisessa päätöksenteossa asioista päättäminen jakautuu luonnollisesti organisaation sisällä siten, että tärkeimmät päätökset tekee viraston päällikkö, kun taas muut päätökset voi tehdä myös jokin toinen virkamies organisaation sisällä.

Monijäsenisissä viranomaisissa pääsääntöinen päätöksentekotapa on äänestys. Tällöin korostuvat esittelijän ja esittelyn merkitys. Äänestyksen pohjana on ehdotus, joka sellaisenaan voidaan hyväksyä tai hylätä. Asian esittelyn jälkeen, ennen päätöksen tekemistä, asiasta tavallisesti vielä keskustellaan. Eräs äänestystä läheinen, erityinen päätöksentekotapa, joka on käytössä kunnallishallinnossa, on vaali. Vaali tarkoittaa siis sitä, että päätöksentekoprosessissa mukana olevat henkilöt äänestävät lopputuloksesta. Vaali voi olla joko suhteellinen tai enemmistövaali. Vaalia käytetään esimerkiksi valittaessa toimielinten jäseniä ja viranhaltijoita.

Konsensuksessa päätös taas muodostuu yksimielisenä kompromissina. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki ovat kannattaneet ratkaisuksi muodostunutta päätösehdotusta. Näin saavutettu päätös on usein hyvälaatuinen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa